PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

WOORD van de VOORZITTER

November 2018

Beste leden,

De herfstperiode is zo een beetje de tijd van de grote veilingen, zowel in binnen- als buitenland. Daar komt over het algemeen toch materiaal naar boven dat we in onze club weinig te zien krijgen. Ik heb het dan niet over de reeksen van gelegenheidszegels, maar wel over de verschillende watermerken en tandingen. De interesse in die zaken is bij een deel van onze leden helaas tamelijk klein, of zelfs helemaal afwezig. Het is nochtans een mooie manier om uw verzameling flink uit te breiden, want het gaat op enkele uitzonderingen na om de koerserende zegels. Door hun soms lange gebruiksperiode moesten ze op tijd bijgedrukt worden; daardoor kreeg je papier met ander watermerken en soms werden er nieuwe perforatiemachines in gebruik genomen met dan uiteraard andere tandingen. Nu kun je zeggen, ach daar heb ik niets aan maar als je bijvoorbeeld de periode van 1875-1905 van Denemarken neemt, dan heb je daar tien zegels met twee verschillende watermerken en twee verschillende tandingen. Als je dit dan tezamen ziet is dit wel een mooi geheel en dit geldt natuurlijk heel wat landen. Hetzelfde is ook van toepassing bij de verschillende papiersoorten op fosforpapier of welke naam er ook wordt aan gegeven. Het gaat hier om de zegels van 1960 tot ongeveer 1995 waar je soms vier tot vijf verschillende papiertypes hebt; hierbij moet je wel oppassen dat je het niet te ver drijft want dan kan je wel eens verschillen beginnen zien die er eigenlijk geen zijn. Om al deze zaken goed te kunnen onderscheiden heb je wel degelijk materiaal nodig. Wel…..als je het zelf niet hebt dan kan je in de club al deze apparaten gebruiken. We hebben een goede fosforlamp (helaas niet voor Engelse zegels), een watermerkzoeker ( toegegeven, deze is niet zo makkelijk om mee te werken), maar bovenal hebben we een elektronische tandingmeter die echt fantastisch werkt maar die helaas nauwelijks uit de kast komt. En om terug te komen bij de veilingen: het zijn nog dikwijls die aparte tandingen en watermerken die de hoogste prijzen halen.

Willy Vervaet, O-Voorzitter

Oktober 2018

Beste Leden                                  

Vandaag zullen we het eens hebben over de specifieke verzameling van variëteiten. Jaren terug, we spreken hier over de jaren 60 begonnen de filatelisten een groeiende belangstelling te hebben voor allerhande drukafwijkingen. Dat was al gestimuleerd door de catalogus van  Balasse. Hier werd belangstelling gewekt voor krassen, dubbele druk, watermerken enz. die voornamelijk voorkwamen op de klassieke zegels. Daarna begonnen enkele filatelisten oog te hebben voor andere typische fouten die voorkwamen bij de verschillende druktechnieken. Zo kennen we de witte punten en vlekken bij de zegels die vervaardigd werden met hoogdruk techniek,  door onderetsen van het fotografische beschermend zegelbeeld. Door dit onderetsen waren de randen van het beeld zo verzwakt dat er stukje afbraken en zo de witte vlekken en punten op het zegelbeeld veroorzaakten. De algemene trend van interesse voor variëteiten werd ook opgemerkt door de Officiële Belgische catalogus die daar ruim op inspeelde tot groot jolijt van de variëteiten verzamelaars. Later kwam de heer LUPPI met zijn speciaal ver doorgedreven variëteiten catalogus. We hebben toch de indruk dat dat een straat te ver was. Men dient nu te beschikken over een vergrootglas liefst met een vergroting van X 10  waarmee men een klein puntje of streepje kan ontdekken dat met het blote oog niet of moeilijk zichtbaar is. Het geval Luppi doet mij denken aan de specialisten die bij de klassieke zegels proberen te “plancheren”. Dat is  potentieel mogelijk wegens de toegepaste druktechniek. Bij de moderne druktechnieken wordt dat bijzonder moeilijk. Hier moet men hier toch aan toevoegen dat bij Luppi we alles niet over dezelfde kam mogen scheren. Er komen ook duidelijke variëteiten voor,  maar in meerdere gevallen gaat bij toch  extreem ver. We merken toch op dat de filatelistische belangstelling afneemt voor variëteiten op onze postzegels.

Uw Voorzitter   

 

September 2018

Beste Leden                                  

We zullen het eens hebben over de prijzen van de postzegels. De algemene regel is dat de prijzen bepaald worden door vraag en aanbod. Dat klinkt mooi maar is het ook zo? Bij de verzamelaars gebruikt men de prijzen vermeld in de diverse catalogi. Men mag nu niet vergeten dat postzegelcatalogen uitgegeven worden door de vereniging van postzegelhandelaars. Het is dan ook begrijpelijk dat deze heren hun belangen zullen verdedigen. De handelaars zitten nu zeker gekneld tussen vroegere aankopen en de huidige markt die uitgesproken dalend is. We herinneren ons de periode van de jaren ‘50 toen we, buiten clubverband, tot 100% betaalden van de mooie Belgisch catalogus die op de markt gekomen was. Later, toen we in clubverband zegels ging kopen, gebruikte men de  50%  regel. Een grote storing kwam in de jaren ‘60 toen de postzegelhobby hogen toppen scheerde. De oplage van de zegels die in de jaren ‘50 gedrukt werden, was aan de lage kant wegens het debacle van de Winterhulpzegels van de jaren ‘40. Neem als voorbeeld de reeks van het Begijnhof van Brugge uitgegeven op 15.5.1954 met de totale postwaarde incluis toeslag 46 Bef, oplage hoogste waarde 109.524 zegels met daarbij het thema Madonna. Door de opflakkering van de postzegelhobby, waar naar mijn schatting de kaap van 100.000 verzamelaars genomen werd, kwam de toepassing van de regel van vraag en aanbod terug. Handelaars, speculanten en verzamelaars dreven de prijs naar een recordhoogte (in 1964 werd deze reeks in kwantiteit aan handelaars verkocht aan 1000 Bef. de reeks). Een vrij grote winst over een periode van 10 jaar. Het was dan ook niet te verwonderen dat de uitgaven van de jaren ‘60 massaal aangekocht werden. Vandaag moet niemand ze nog hebben. Vanaf de jaren ‘80 zijn de prijzen blijven dalen. Vandaag zijn we op een punt gekomen dat de 50 % regel minstens gehalveerd werd en we zijn waarschijnlijk nog niet aan het einde. Wat is dan de catalogus voor prijzen nog van waarde? We moeten toch opletten: door het dalen van de prijzen en de maatregelen van de post( alle zegels zijn in het postkantoor niet meer te verkrijgen) zullen de moderne zegels en zeker de gestempelde uitermate schaars worden.                                                                                                                                   

Uw Voorzitter    

Juni 2018

Beste leden,                                  

Vandaag willen we eens terugblikken op de geboorte van de eerste postzegel in de wereld. Dat gebeurde in Groot-Brittannië. Rond 1830 zitten we volop in de periode van de eerste industriële revolutie met de uitvinding van de stoommachine. Het was ook de periode van een grote aanzwengeling van de economie. Het gevolg was dan ook, dat er een grote behoefte was aan goedkope communicatie. Hier komen we nu in het gebied van de Post. In Groot-Brittannië bestond er een goede postorganisatie; spijtig genoeg was die zeer duur en zeer complex, denk maar aan de vele tarieven gelinkt aan de afstanden, en voeg daarbij een uitgebreide gewichtsschaal. Zoals in onze contreien was de bestemmeling die dit ingewikkelde port moest betalen. Dat laatste was gesteund op het principe: eerst presteren, dan betaald worden. Daarnaast kreeg de Post ook te maken met allerhande problemen en misbruiken. Enkele voorbeelden: men was afwezig bij het aanbieden van de brief, met had geen geld, men wilde niet betalen of men gebruikte een truck door met een klein kenteken op de buitenkant een eenvoudige boodschap over te brengen en dan de brief te weigeren. Dit laatste brengt ons bij een onderwijzer, Rowland Hill. Deze laatste had nogal belangstelling voor het postgebeuren. Hij ging soms mee met de postbode en van hem kwam het mooi verhaaltje van een dienstmeisje dat op een zekere dag een brief aangeboden kreeg, deze ter hand nam, bekeek en de brief terug aan de bode gaf met de melding “ik hoef deze brief niet”. Een klein merkteken vertelde haar dat haar verloofde die zondag niet kon komen. Het denkpatroon van Rowland Hill ging veel verder en behelsde: laat de verzender voor het port betalen met een kleefvignet met de beeltenis van de toenmalige koningin Victoria, verlaag het tarief tot 1 penny en maak het onafhankelijk van de afstand. Dit voorstel werd bij de koningin gebracht die er zeer enthousiast op reageerde. Het voorstel werd via de regering door de Post aangenomen en ingevoerd. Zo kreeg op 1.5.1840 de  “ Penny – Black “  het daglicht te zien. Dit alles kan ook gezien worden als de voorloper van het U.P.U. gebeuren in 1875.                                                                                                       

Uw Voorzitter

 

Mei 2018

Beste leden,

Met het begin van de meimaand begint ook de wat rustigere zomerperiode op postzegelvlak. De beurzen en veilingen lopen op hun laatste beentjes en het betere weer nodigt eerder uit om buiten te zitten dan te ‘postzegelen’. De echte verzamelaar blijft wel altijd bezig, net als de club dat doet. In tegenstelling tot vorig jaar, waar we nogal dikwijls thuis zaten door de vele sluitingsdagen van het lokaal, zijn we dit jaar de hele zomer present op 4 zondagen in de maand juli na (Gentse Feesten). En voor je het weet is het weer tijd voor onze jaarlijkse ruilbeurs, dit jaar een weekje vroeger op zaterdag 18 augustus omwille van Philexnam (24-26 augustus). Deze datum kan wat ongelukkig vallen, maar was nodig om de handelaren op onze beurs de kans te geven om bij ons te zijn, en dit om te verhinderen dat onze beurs zou doodbloeden bij gebrek aan hen. We horen wel eens de opmerking dat hun prijzen aan de hoge kant zijn, maar je kunt toch niet verwachten dat die mensen hier een ganse dag komen om zegels verkopen aan 5 eurocent of aan 10 à 20% van de cataloguswaarde? Er komt ander materiaal aan bod dan op onze gewone vergaderingen, en dat lokt dan op zijn beurt kooplustigen, waardoor die handelaars jaar na jaar blijven komen. Ook levert dit meestal enkele nieuwe leden op, meestal mensen die met één van onze leden meekomen en zich direct thuis voelen. Er is dit jaar ook een kleine wijziging voor de leden die onze beurs bezoeken: het waardebonnetje van € 2 wordt vervangen door een éénmalige dubbele inschrijving voor de aanwezigheidstombola’s van de 2de en 4de zondag van de maand september of oktober. Wij hopen op een grote opkomst voor onze beurs, want dit is bepalend voor het inrichten van toekomstige manifestaties.

Nog een mooi zomer gewenst!

Willy VERVAET
Ondervoorzitter

 

April 2018

Beste leden,  

Vandaag willen we eventjes stilstaan bij de prijsvorming van de aankoop en verkoop van postzegels en gelopen stukken. De basis is in   België nog altijd de officiële catalogus. We dienen er toch bij te vermelden dat deze catalogus een document is die door een handelaarsorganisatie wordt opgesteld. Het is dan ook niet te verwonderen dat tussen de verschillende catalogi een verschil optreed. Vroeger was dat een stabiele toestand: bij het ruilen tussen de verzamelaars werd meestal de formule van 50 % van de catalogus toegepast. In de rand moeten we toch opmerken dat er dan ook meerdere catalogussen bestonden denk aan Prinet, Balasse en nog andere. Vandaag is de situatie heel verschillend: de druk van vraag en aanbod is groot geworden. Sommige prijzen in de officiële Belgische catalogus hebben geen betekenis meer, denk aan de uitgiften van de jaren 60 tot 80: deze zegels worden nu verhandelt tot soms ver onder de aankoopwaarde. Andere verkoopbare zegels halen prijzen van 10 à 30% van de catalogus. Alleen de goede reeksen,  in prima staat en met certificaat halen nog goede prijzen. Wanneer we naar de prijzen van de omslagen kijken dan is het hek helemaal van de dam. Heef het nog zin om deze in de catalogus op te nemen? Het moet voor de echte handelaar toch een echte nachtmerrie zijn. Die man heeft zijn winkel en dat betekent kosten: ofwel kapitaal ofwel huur. Daarbij komen nog de verwarming, verlichting en eventueel personeel en belastingen met de daaraan verbonden boekhouding. En dat moet men bekijken in een dalende markt. Wanneer men vandaag voor 100 euro aankoopt is men niet zeker dat men, zelfs binnen een kleine verkoops-termijn, zijn centen met winst kan recupereren. Voor langere verkoopstermijnen wordt dat nog erger. Voor de pseudohandelaars die zich meestal in de clubs bewegen geldt dat ook, maar in mindere mate: ze hebben minder kosten en kunnen zich sneller aanpassen. In dat zeer labiel stelsel kunnen we maar één goede regel voorhouden:  koop tegen de laagste prijzen.  

Uw Voorzitter

Maart 2018

Beste Leden                      

Vandaag laten wij terug ons oog vallen op onze hobby “ de filatelie”. Sommige buitenstaanders laten zich minachtend uit over onze hobby. Filatelie is geld uitgeven om enkele albums vol met alle mogelijke prentjes te kleven waaraan men niets heeft. Een andere groep kijkt met ontzag naar de verzamelingen: die persoon heeft een uitgesproken fortuin in zijn bezit met zijn verzameling, dit gesteund door een primitief inzicht op de dure reeksen in de postzegelcatalogus. Zoals gewoonlijk ligt de waarheid tussenin. Ja, het is waar dat een postzegelverzameling niet kan samengesteld worden zonder centen uit te geven, iedereen volgens eigen beurs, maar elke hobby heeft zijn eigen prijs. Kijk eens naar het voetbal, alleen gaan kijken kost al geld. Wanneer de match gedaan is blijft er niets anders over dan een kortstondig geheugenstrookje en de centen zijn in rook opgegaan. Dat kunnen we van de filatelie niet zeggen. Als opmerking kunnen we de overtuiging verklaren dat de filatelie meer dan één positieve effect heeft. Men kan de filatelie niet beoefenen zonder een degelijke concentratie. Het is een geestelijke oefening om, wanneer men postzegels verwerft, na te gaan dat de  juiste en kwalitatieve tanding aanwezig is. Ook het centreren van het beeld van de gekozen zegel heeft zijn belang, samen met eventuele beschadigingen b.v. kleine scheurtjes, sporen van een scharniertje, verdunningen. Voor de verzamelaars van gestempelde zegels telt de netheid van de stempels eventueel centrale stempels, juiste datum enz.. We mogen zeker onze themaverzamelaars niet vergeten waar een grondige studie nodig is over het gekozen onderwerp. Last but not least mogen we de marcofilie niet vergeten, beter misschien de postgeschiedenis genoemd, die een ontzaglijk zoekwerk betekent aan postvoorschriften, tarieven en inventarisering van de stempels van een bepaald postkantoor.  Dit alles vereist volgens mijn menig toch een goede hersenoefening die zeker effect heeft op de gezondheid. Laat ons met veel plezier en overtuiging onze filatelistisch hobby verder zetten. 

Uw Voorzitter

Februari 2018

Beste Leden                      

Zo zijn wij nu het nieuwe jaar 2018 goed in gegaan. Voor Philagent is 2018 een heel bijzonder jaar. Dit jaar vieren wij ons 70 jaar bestaan en dat moet toch met enige luister gebeuren. We kunnen nu al verklappen dat we reeds beslist hebben om bij deze verjaardag, die toevallig ongeveer samen valt met ons banket, naast een aangepast menu ook voor wat muziek te zorgen. Geen plaat of band maar wel life, dat wil zeggen dat dit  gezellig samenzijn zal opgevrolijkt worden met een drietal muzikanten die met hun instrumenten voor aangepaste deuntjes zullen zorgen. Bijkomende feestelijkheden die in het lopend jaar zullen plaats vinden moeten nog in de komende tijd in de bestuursvergaderingen uitgewerkt worden. We houden U tijdig op de hoogte. Met een kleine daling van het ledenbestand van de laatste jaren hebben we mogen vaststellen dat in 2017 terug een lichte stijging werd waargenomen We hopen dat dit elan zich in de volgende jaren verder zal zetten. Gezien de graad van aanwezigheid bij de gratis tombola, dat een succes mag genoemd worden,  gaan we in 2018 daarmee verder. Maar door ons speciaal jaar mag hier ook iets speciaal plaats vinden. Straks op 25 februari hebben we onze algemene vergadering: hier hebben we ook gekozen voor een belangrijke verandering, naast het inkorten van alom gekende elementen is het wijzigen van de controle van de boekhouding ingrijpend. Vroeger werd er op twee leden beroep gedaan. Die vrijwilligers kregen gedurende een beperkte tijd tijdens een afgesproken wekelijkse vergadering tijd om de boeken te controleren. Ge kunt goed begrijpen dat wegens de beperkte tijd deze controle alles behalve grondig kon zijn. Dit jaar hebben we gekozen voor één controleur die weken op voorhand de boekhouding mee naar huis kan nemen en daar de nodige tijd kan besteden aan dit nazicht en om eventuele vragen te stellen. We hopen dat deze nieuwe regeling de goedkeuring van de leden zal krijgen. 

Uw Voorzitter

Januari 2018

 Beste Leden

Het bestuur van Philagent wenst U een goed en voorspoedig jaar 2018. Moge 2018 U nog veel vreugde brengen in uw hobby, de filatelie. Tot nu toe is het bestuur van Philagent erin geslaagd om voor onze leden voldoen de zegels ter beschikking te stellen. We zijn natuurlijk van plan om met deze activiteit door te gaan. Geniet verder ook van een gezellige babbel tijdens onze wekelijkse bijeenkomst bij een passend drankje. Onze gratis tombola’s, tweemaal per maand, worden verder in stand gehouden. We overwegen wel de 4 verrassingstombola’s af te schaffen omdat ze hun doel missen; de definitieve beslissing wordt U op de algemene vergadering van 25 februari 2018 medegedeeld. We moeten spijtig aan onze lede ter kennis brengen dat in februari 2018 de toegang tot het lokaal één zondag niet mogelijk zal zijn omdat de oprit opengebroken zal worden. U wordt tijdig ingelicht over de juiste datum. We herhalen voor onze nieuwe leden dat Philagent beschikt over een nieuwighedendienst van Belgische zegels. Wanneer U belangstelling heeft, neem dan contact op met het bestuur, want een abonnement bij de filatelistische dienst in Mechelen dekt niet altijd alle wensen van de verzamelaar. De club biedt U ook een gans pallet aan filatelistisch materiaal aan tegen verminderde prijzen, dus breng een bezoek aan onze winkel. 2018 is ook het jaar waarin we onze 70ste verjaardag mogen vieren. Deze valt in december en we plannen toch een speciale actie, meer daarover in de loop van het jaar. Het bestuur is ook bijzonder verheugd dat we, in toch ongunstige tijden, ons ledenbestand op peil kunnen houden. Mochten er toch leden zijn die aanmerkingen hebben over de werking van de club, dan staat de voorzitter steeds klaar met een luisterend oor.

Uw Voorzitter

 

December 2017

Beste Leden                      

Stilaan gaan we de winter periode in. Het is de tijd van korte, eerder donkere dagen en grillig weer. Het is ook de gepaste tijd om de binnenhuisactiviteiten boven water te halen en verder te ontplooien. De filatelie is één van de vele mogelijkheden en biedt zeker een mooie uitkomst. De aangeschafte zegels kunnen in de albums geplaatst worden. De zegels van de brieven en brieffragmenten kunnen nu zorgvuldig afgeweekt en gedroogd worden. De zelfklevers worden nu met voldoende tussentijd, dat als veiligheid om te ontsnappen aan te lang blootstelling aan toch niet zo gezonde producten ( Hexaan, trichloorethyleen enz.), van hun papier verwijderd worden. Daarna wordt er nog een zorgvuldige nabehandeling toegepast om beschadiging door het blijven kleven te elimineren. Zo groeit uw landenverzameling op weg naar volledigheid verder aan. Nu is er ook ruimte om variëteiten op te sporen en in de verzameling onder te brengen. We mogen ook de themaverzamelaar niet vergeten die nu voldoende tijd krijgt om de literatuur van hun onderwerp door te nemen of om nieuwe onderwerpen op te sporen. Ook de marcofilatelisten kunnen nu niet alleen de brieven van hun type verzameling klasseren, maar ook de postinstructies dienaangaande opsporen en hun toepassingen of afwijkingen catalogeren. Zo worden de lange winteravonden op een aangename manier doorgebracht als alternatief voor het televisie kijken, die door al zijn herhalingen vervelend begon te worden. We vestigen nogmaals de aandacht van onze leden op het feit dat de materialen voor deze winteractiviteiten in onze club bekomen kunnen worden met clubkorting.   

Uw Voorzitter

November 2017

Beste Leden                      

In december 2017 bestaat Philagent 69 jaar. In die 69 werkjaren waren er enkele opmerkelijke feiten vast te stellen. De stichting van Philagent begon met een onenigheid in een bepaalde Gentse club, de details ervan zijn in de geschiedenis verdwenen. Een deel van de leden van deze club, samen de initiatiefnemers, vertrokken en gingen zich vestigen in het befaamde Gents hotel “Den Ijzer”. Hotel “Den Ijzer” schafte een onderkomen aan heel wat verenigingen. Al heel snel kreeg Philagent de bijnaam “ Postzegelclub den Ijzer”.  Gelukkig beschikken we vandaag nog over het verslagboek van de bestuursvergaderingen van de eerste jaren. Daarin kunnen we iets merkwaardig vaststellen: het toenmalig bestuur zette zich, om voor mij onbekende redenen, zwaar af tegen de KLBP. Dat taboe is jarenlang bewaard gebleven en pas wanneer het vijftig jaar bestaan in zicht kwam heeft het bestuur van Philagent beslist om lid te worden van de KLBP. De reden daartoe was dat de KLBP een serieuze vinger in de pap had bij het toekennen van de voorverkopen en dat waren we net van plan te organiseren. Dat lidmaatschap werd een tiental jaren behouden, tot  bij ons 60-jarig bestaan wij voor een laatste keer een voorverkoop met tentoonstelling wilden organiseren en bot vingen. Prompt reageerde het bestuur van Philagent met het lidmaatschap van de KLBP niet te verlengen. Philagent bleef in goede gezondheid. Toevallig ontdekten we het verkeerd principe bij de veilingen die we vanaf de jaren‘70 ingevoerd hadden, dat men na de veiling de niet verkochte loten tegen de aankoopprijzen kon verwerven. Het gevolg ervan was dat we op de veiling nog maar weinig verkochten. Dat bracht ons op de idee van de directe verkoop. Samen met de twee gratis tombola’s per maand bleek dit een schot in de roos en nam de levenskracht van Philagent tot op vandaag toe, spijts een aantal negatieve berichten. We mogen misschien afsluiten met de opmerking dat het bestendigen van het succes van Philagent zal afhangen van de creativiteit van het bestuur.    

Uw Voorzitter

Oktober 2017

Beste Leden                      

Vandaag stellen wij ons de vraag hoe de filatelie zal evolueren in de toekomst. Persoonlijk zijn we overtuigd dat de filatelie in het algemeen nog ettelijke jaren zal meegaan, maar beperkt. Het probleem komt door de jeugd jonger dan 20 jaar. Deze groep heeft weinig of geen belangstelling meer voor de filatelie. We zien ook geen beterschap in de komende jaren. De samenleving is grondig gewijzigd en men heeft vele andere bezigheden die meer of minder ook een opvoedende waarde hebben. We blijven over met de groep vanaf 40 jaar. Als hobby blijft de filatelie belangrijk. Heden te dage zijn de aanbiedingen van filatelistische stukken ruim en de prijzen matig. Voor de verzamelaar die zijn verzameling van de hand wil doen zijn het geen goede tijden. Bij de handelaars schept het slinkende afzetgebied een probleem. De ruime en gemakkelijke winstmarges van de jaren 60 zijn definitief voorbij. De aankoop van beschikbare verzamelingen komt zwaar onder druk te staan en men koopt alleen maar goede stukken tegen een eerder lage prijs. Men mag niet vergeten dat winkels van filatelistisch materiaal een hoop kosten hebben. Denk maar aan het onderhoud van het pand, de BTW verplichting, de verwarming enz. Men ziet wel het succes van de commerciële veilingen, die nog voldoende opbrengen voor de inrichters ervan. De amateur-handelaars doen ook nog mee: zij hebben het voordeel dat hun kosten minder zijn. De laatste jaren is er een grote speler op de markt gekomen, namelijk het internet. Iedereen kan nu op het internet verkopen. Het grote succes komt van de kleine loten met een inzetprijs lager dan 10 euro. Het risico dat men bedrogen word is dan ook beperkt. Maar de inspanning die men bij dergelijke verkoop moet leveren o.a. de boekhouding, de facturatie en de verzending is niet in verhouding met de inkomsten. Terug naar onze oorspronkelijke stelling: binnen de 10 à 20 jaar zal het ledenbestand van de clubs zo gedaald zijn dat er maar weinig meer zullen overleven. Dit zal ook voor een stuk afhangen van de creativiteit van de clubbesturen.

Uw Voorzitter

SEPTEMBER 2017

Beste Leden,                      

Na de verlofperiode willen we het eens hebben over “De heilige Huisjes”. Dat is een term die af en toe in de filatelie opduikt. Het slaat hier op filatelistische studies die door, wat we kunnen noemen ‘eminente schrijvers’ gepubliceerd werden. Dat zijn schrijvers die soms een flinke tijd hebben gedaan om voldoende informatie te verzamelen. Deze studies worden niet alleen gebruikt om de filatelistische kennis van de lezer te verhogen maar ook als een soort catalogus voor de belangstellende om een verzameling te vervolledigen of om een nieuwe verzameling op te stellen. Vooral bij het verzamelen van nieuw materiaal komt men soms tot de ontdekking dat in de gebruikte literatuur hiaten voorkomen, maar geen nood: we moeten toch rekening houden dat een perfecte studie zonder tekortkoming eigenlijk niet bestaat? Een goede filatelist zal dan de betrokken schrijver met de nodige diplomatie attent maken over zijn bevindingen, want zo leren we toch van elkaar nietwaar?  Mijn ervaring heeft mij geleerd dat je in heel wat gevallen bot vangt. De betrokken schrijver aanvaardt uw opmerkingen niet want hij heeft jaren gewerkt aan het onderwerp en weet er alles van. Dat noemen we nu een “Heilig Huisje”. In feite schaadt dat weinig de filatelie: men kan doodgewoon, wanneer de tijd rijp is, een eigen verbeterde studie uitgeven. Men kan ook doodgewoon doorgaan met de gestarte verzameling verder volgens de bestaande studie uit te werken, want vroeg of laat komt men toch achter de waarheid, met de filatelistische hoop dat je zelf geen heilig huisje bouwt. Als besluit kunnen we meegeven dat iedere studie die men gebruikt om een verzameling op te bouwen kritisch moet bekeken worden om anomalieën vast te stellen. Wanneer je iets vaststelt,  toetst eventueel jouw bemerkingen eerst met de  schrijver indien hij ontvankelijk is voor opmerkingen.                             

Uw Voorzitter

 

JUNI 2017

Beste leden                      

Om een zicht te krijgen op het geheel geven we U hierbij nog de oplagen: voor de 725 + 725a ( 1,35 fr.)  is dat 243.677.800 exemplaren, aan 200 zegels per vel is dat 1218389 vellen. Voor de 726 ( 2,25 fr.) zijn er dat 5970470 exemplaren, aan 150 zegels per vel wordt dat 39803 vellen en voor de 727 ( 3,15 fr.) zijn dat er 21077100 exemplaren, ook aan 150 zegels per vel wordt dat 140514 vellen. Voor al de 4 verschillende zegels  hebben we de raster van de rasterdiepdruk kunnen aantonen, waardoor we tot de voorzichtige conclusie zijn gekomen dat voor de 2,25 fr.  en voor de 3,15 fr. er maar één drukrol geweest is. Voor de 1,35 fr. hebben we er het raden na; door de twee type zegels zullen er minstens twee geweest. Nu kan men zich de vraag stellen hoe lang gaat zo een drukrol mee, met de kennis dat de rasterdiepdruk gebruikt werd voor grote oplagen. Aan de hand van het al of niet grote aantal drukdatums kan men misschien toch een beeld vormen wanneer we de sleet van de rol zouden kunnen detecteren. De oplossing is natuurlijk het aan de zegeldrukkerij vragen, maar dat men na 70 jaar nog mensen gaat vinden die daar kennis van hebben, is uitgesloten.

We kunnen ook de vraag stellen hebben of ze het archief bijgehouden hebben en staat er daarin iets gerapporteerd? Dan blijft er voor mij nog een rubriek open en dat is de marcofilie; men kan een verzameling aanleggen van de stempels op zegels of documenten, brieven postkaarten en andere, van de postkantoren die in de tijdspanne van 14.6.1946 tot 1.10.1959 werden gebruikt. Met dit betoog hebben we proberen aan te tonen dat men met een zeer simpele reeks een gans leven en een boekenkast kan vullen.

Uw Voorzitter

 

MEI 2017

Beste Leden                      

In het verleden hebben we regelmatig de aandacht getrokken op de uitgebreide mogelijkheden van de filatelie. Vandaag willen we een denkoefening houden over wat in de praktijk allemaal mogelijk is. We hebben daarvoor willekeurig gekozen voor de reeks 725/727. Naast het open gaatje in uw album, op te vullen met ongestempelde of gestempelde zegels, vermeld de officiële Belgische catalogus nog de zegels die ongetand zijn met een oplage van 300 stuks, een Ministervelletje, maximakaarten en een Luxevelletje; daarbij kunt u nog de variëteiten uit de cataloog of uit het boek van Luppi ( beschikbaar in onze bibliotheek) bijvoegen. Men kan het ook over een andere boeg gooien en zich richten op een “thema” -verzameling. Er zijn toch vele fotokaarten met boten van Oostende – Dover al of niet met gewone stempels, gelegenheidstempels of bootstempels op de markt gebracht. Wanneer we verder in onze catalogus kijken dan vinden we de toegepaste druktechnieken  rasterdiepdruk/heliogravure; het is misschien het ogenblik om ons eens te verdiepen in de druktechnieken gebruikt bij het drukken van zegels. Bij de gekozen reeks wordt dat een moeilijke opdracht. De druk van deze zegels is niet van de beste kwaliteit. Zoekt men de mooiste druk dan kan men de rasterdiepdruk aantonen. Bij de minder goede druk wordt het twijfelachtig indien men te doen heeft met een heliogravure of een versleten rasterdiepdruk. Ofwel vindt men informatie in de literatuur of in publicaties van de zegeldrukkerij van Mechelen. Komt men niet aan zijn trekken dan kunnen we het empirisch doen. Hier verzamelt men een zo groot mogelijke waaier van zegels met in de boord de drukdatum. Deze drukdatums worden aangeboden in veilingen en beurzen, maar vragen toch een intensieve zoektocht.

( wordt vervolgd )

Uw Voorzitter

 

APRIL 2017

 Beste Leden,                      

We kunnen vandaag niet ontkennen dat filatelistisch materiaal, op enkele uitzonderingen na, op een dalende koers liggen. Waar is de tijd dat we onze zegels aankochten tegen  50% en meer van de catalogus, terwijl dat nu meer gaat aanleunen tegen 25 % en zelfs 10%. Ook de  jaarlijkse verhoging van de catalogusprijzen uit het verleden is nu zoek. Dat heeft als resultaat dat waar men vroeger speculatief meerdere reeksen als belegging aankocht (wat een goede stimulans voor de filatelie was) dit nu volledig verdwenen is, en de markt overstelpt word met overschotten. Ieder hobby kost geld en in vele gevallen blijft er slechts een herinnering of een paar foto’s van over. Bij de filatelie hebben we onze kleinoden  in een album dat nooit volledig is en altijd kan uitgebreid worden. Het nadeel van een landenverzameling is, dat spijts de daling van de aanschafprijzen, de laatste loodjes het duurst wegen. Hier ontsnapt men niet aan de drang om de laatste witte vlakken op te vullen. Gelukkig biedt de filatelie naast de landenverzamelingen tal van andere mogelijkheden. Men kan vandaag zelfs met een beperkt budget een vrij interessante verzameling aanleggen. Hier denken we aan de’ thema’ filatelie en allerhande studies die we vandaag ‘postgeschiedenis’ noemen en zo meer. We zien vandaag toch een kleine groeiende belangstelling van de  40 tot 50-jarigen voor de filatelie. Ofwel zetten ze iets verder van familieleden ofwel zoeken ze een vernieuwing. Kan men in de computertijd de jeugd terugwinnen? We denken dat dit mogelijk is. Prentjes in een boek kleven bestaat nog altijd, denk ook aan de Pokemonrage of het verzamelen van allerhande foto’s uit fanclubs. Hier zitten mogelijkheden met een voor ons verborgen stimulans die we misschien naar de filatelie kunnen overdragen. Vanuit een standpunt van oudere verzamelaars hebben we veelal op school de start gevonden voor de filatelie. De onderwijzers steunden dat initiatief want het was leerrijk. We kunnen alleen maar hopen dat de postzegelclubs daar de juiste rode draad kunnen vinden.                                                       

Uw Voorzitter

 

MAART 2017

 Beste Leden                      

Zo komen we bij de hedendaagse problemen van de filatelie, veroorzaakt door de Post. We beginnen met de uitgaven van de postzegelboekjes met zelfklevers. Dat is een nachtmerrie voor de verzamelaar van gestempelde zegels. Voor de vroegere uitgaven gebruikte men een kleefmiddel dat oplosbaar was in water. Bij de huidige zelfklevers lukt dat niet meer en moet men toevlucht nemen tot oplosmiddelen die het zegelbeeld niet aantasten of doodgewoon de zegel uit de omslag knippen en met papier en al in het album aanbrengen. Voor het gebruik van het oplosmiddel hebben we na verschillende proeven gekozen voor hexaan. Het gebruik werd uitvoerig beschreven in het tijdschrift van december 2015; ook werd er een demonstratie gegeven op 27.12.2015 (en kan nog altijd op aanvraag de zondagmorgen in het clublokaal).    We kunnen er nog aan toevoegen dat hexaan de zelfklevende lijm niet oplost, maar week maakt zodat de zegel van de omslag afneembaar is. Doordat de lijm niet van de zegel verwijdert is moet er een nabehandeling gebeuren met talkpoeder. Uit veiligheid raden we toch aan om de zegels te bewaren in kristalband. De zelfklevende lijm lijkt mij nogal agressief voor het zegelbeeld. We geven de raad om uw gestempelde zelfklevers eens goed na te zien op kleine witte puntjes op het zegelbeeld: dat zijn beschadigingen door de lijm. Gezien de speciale uitgiften in de gewone post niet meer beschikbaar zijn en ze enkel via een abonnement of voorverkoop nog kunnen bekomen worden, stelt zich de vraag hoe geraken we aan gestempelde zegels. Dat kan via de stempel van het tijdelijk postkantoor of de eerstedagstempel. De Heer Guido Lefever heeft een mooi artikel geschreven over “ Poststuk laten afstempelen zonder te versturen”. Dat is verschenen in het tijdschrift “De Postzegel “  nr.794 van januari 2017 blz. 45 en nr. 795 van februari 2017 blz. 109 en 110. Beide boekjes zijn beschikbaar in de club.

Uw Voorzitter