PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

WOORD van de VOORZITTER

September 2023

Beste leden,

De verlofperiode zit er weer eens op, alhoewel het voor de meesten onder ons eigenlijk het hele jaar door verlofperiode is, en er dus altijd ruimte is om te “postzegelen”. Net als voor de scholen is ook voor onze club september zowat de start van een nieuw jaar, en we vliegen er dit jaar meteen in met op 23 september onze ruilbeurs. Ze is dit jaar een maand later dan gewoonlijk door de werken aan de ingang van ons clublokaal; nu blijkt dat we onze getrouwe datum van eind augustus eigenlijk wel hadden kunnen behouden, maar goed, het is wat het is. We zullen wel zien wat het geeft, misschien trekken we meer volk omdat de mensen toch niet meer zo op reis zijn eind september. We hopen in elk geval op een goede opkomst van onze eigen leden. We hebben toch weer verschillende handelaars kunnen aantrekken van buiten de club, er zal dus weer nieuw materiaal te vinden zijn. Misschien toch ook eens een woordje uitleg over onze tombola’s. We geven dus elke tweede en vierde zondag van de maand tombola. Tot begin dit jaar waren er telkens 40 loten, en tot voor enkele jaren waren die altijd uitgedeeld en waren er enkele leden die géén prijs hadden, maar goed dat is nu eenmaal tombola. Nu bleek, en dit vooral vorig jaar, dat het aantal aanwezigen zo laag was dat we soms 5 tot 10 loten overhadden. We hebben daarom beslist om bij de loting van de tweede zondag het aantal loten naar 25 te brengen, mocht blijken dat er weer meer aanwezigen zijn de volgende maanden, dan kunnen we altijd het aantal loten optrekken. Er zijn dit jaar ter gelegenheid van ons 75 jaar bestaan telkens twee eerste prijzen, dus eigenlijk 26 en 41 loten. Ik vraag me soms wel af wie van onze leden een nummer 1 of 2 van België in zijn of haar verzameling heeft, want aan de reacties te zien bij de tombola zijn dat twee gewone zegeltjes” om bij de hoop te leggen” Maar goed, het zal wel een verkeerde indruk zijn. Alvast veel succes bij de volgende tombola.

Uw voorzitter,

 
juni 2023

Beste leden,

Met dit editoriaal zitten we opnieuw reeds halverwege het jaar, eigenlijk reeds een stuk erover, aangezien we in juli en augustus geen tijdschrift geven. En misschien is het daarom goed dat we even kijken wat er dit jaar nog op het programma staat voor Philagent. Want voor wie het nog niet zou weten, onze club bestaat dit jaar 75 jaar!! Om dit reeds een beetje naar voor te brengen geven we sinds begin dit jaar bij elke tombola de nr.1 of de nr.2 als eerste prijs. Verder dit jaar hebben we onze ruilbeurs, NIET zoals gewoonlijk in augustus maar door werken aan de ingang van de school, zijn we genoodzaakt deze te verleggen naar zaterdag 23 september. Hopelijk mogen we jullie in grote getale verwelkomen. Daarna bereiden we ons stilaan voor op onze feestelijke zondagen in december. Op zondag 3 december houden we een speciale tombola met prijzen die een cataloogwaarde hebben tussen €125 en €1000, dus zeker iets om naar uit te kijken. Diezelfde dag gaan we een tentoonstelling trachten op te zetten met zoveel mogelijk deelnemers; wie het ziet zitten kan zich inschrijven om met een twee- of drietal kaders tentoon te stellen. Om er wat feeststemming in te brengen geven we een receptie met drank en hapjes voor alle aanwezigen en dit vanaf omstreeks 11u. Om dit jaar met glans af te sluiten hebben we de daaropvolgende zondag 10 december ons jaarlijks banket. We gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk leden bijeen te brengen op dit verjaardagsfeest ( de club werd gesticht op 12 december 1948 ) We gaan de deelname prijs zo laag mogelijk houden zodat dit géén reden kan zijn om niet aanwezig te zijn, bovendien hebben we ook onze datum terug kunnen brengen naar december, ook dit zou een pluspunt moeten zijn. Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op één ( of op beide ) van onze feestdagen.

 Uw voorzitter ,

 
April 2023

Beste leden,

We zijn nu reeds eind maart en dat is voor onze club over het algemeen een goede periode. De kalme periode van de eindejaarsfeesten ligt achter de rug en er zijn weer her en der manifestaties. We geven de ruilbeurzen die enigszins in de omtrek liggen steeds mee bij onze berichten de zondagmorgen. Maar of er daar veel behoefte aan is me toch niet al te duidelijk, van enkele leden weet ik wel dat ze op tijd eens naar een beurs gaan maar voor de meesten lijkt dit een ver van mijn bed show. Net als bij de veilingen die deze periode ons rond de oren vliegen op het internet, als we er al aan meedoen, dan komt dit toch niet al te veel ter sprake op zondag. Het kan nochtans interessant zijn om langs die weg jouw verzameling aan te vullen; de prijzen zijn tegenwoordig een stuk lager als pakweg tien jaar geleden. Er zijn dan ook koopjes te doen voor loten van de jaren vijftig tot tweeduizend, en dit van de meeste Europese landen zowel gebruikt als postfris. Als je zelf de weg niet goed weet vraag er eens naar. Die veilingen kunnen ook een gedacht geven van wat er tegenwoordig enigszins goed in de markt ligt en onlangs had ik een babbel met de veilingmeester van de Nederlandse Rietdijk-veilingen. Volgens hem zijn momenteel Engelse koloniën goud waard, zo zie je maar, want bij ons de zondagmorgen is er daar niet veel van te zien. Tenzij dit in stilte wordt verzamelt naast de traditionele landen als België, Frankrijk en nog enkele Europese landen. En aan die “ stilte” kunnen we misschien iets doen, want we weten eigenlijk te weinig wie wat verzamelt. Misschien is het een ideetje om een briefje binnen te geven met wat je zoekt, landen of thema’s, maakt niet uit en het kan eventueel omgeroepen worden op zondagmorgen bij de mededelingen.

Uw voorzitter,

 

Maart 23

Beste leden,

Traditiegetrouw hadden we op zondag 12 februari onze algemene vergadering; het is een traditie omdat we het volgens de statuten van de club verplicht zijn om dit éénmaal per jaar te doen. Ik geef graag toe dat dit niet het meest aantrekkelijk gebeuren van het jaar is maar we proberen het niet te lang te rekken bij zoverre dat de aandacht van de aanwezige leden er een beetje bij blijft. In vergelijking met vroeger houden we het heel kort, want ik weet nog toen ik in 1978 in de club kwam, een algemene vergadering iets was dat om 10u stipt begon maar dat duurde dan wel tot tegen 12u aan. Men kon toen tien minuten zitten leuteren over een clubreisje of een etentje dat men had gedaan, maar als je daar niet bij was geweest dan had je daar natuurlijk niets aan. En toch hadden de leden de discipline om de aandacht er bij te houden, waarschijnlijk wel met de gedachte van “ wanneer begint die tombola hier nu eindelijk?”, want dat was toch het hoofddoel. Nu ga ik niet klagen over de aandacht van onze aanwezige leden (en dat aantal viel goed mee!) maar het viel wel op dat die er kwam toen we over de financiële toestand begonnen, maar ook daarna bleef men luisteren. Ik ga hier niet beginnen met de punten te overlopen - die komen binnenkort in het tijdschrift - maar ééntje zou ik toch willen naar voor schuiven, namelijk dat onze ruilbeurs voor dit jaar verschoven zal worden van eind augustus naar zaterdag 23 september; er gaan werken gebeuren aan de inkompoort in de maand augustus en er zullen nauwelijks auto’s op de koer kunnen komen, vandaar dat we het zekere voor het onzekere nemen, en deze hopelijk éénmalige verplaatsing in tijd moeten doen.

Uw voorzitter

 
Februari 23

Beste leden,

Na een adempauze van enkele zondagen met de eindejaarsfeesten kunnen wij aan ons jubileumjaar 2023 beginnen; op onze eerste vergadering op 8 januari konden we toch 36 leden verwelkomen. Hopelijk blijft dit aantal behouden in ons feestjaar, of het liefst opnieuw stijgen, want het risico bestaat dat we in een neerwaartse spiraal dreigen te geraken, want als het aantal aanwezige leden daalt gaan misschien onze verkopers ook wat minder komen en dat zou jammer zijn. Ondertussen hebben we onze eerste nieuwe zegels van 2023 al gekregen, al dan niet in abonnement, in de club of rechtstreeks van Mechelen. En dat wordt helaas niet altijd gemakkelijk voor wie een abonnement heeft op buitenlandse zegels. We hebben het al meermaals gezegd dat de posterijen het postzegel verzamelen zelf kapotmaken, maar het betert er niet op, integendeel. Zelf had ik een abonnement in drie Scandinavische landen met een doorlopende betaalopdracht, maar dat hebben ze alle drie afgeschaft. Je krijgt nog wel bericht van de uitgiften maar je moet altijd opnieuw bestellen en eerst betalen, en zo zijn er hoe langer hoe meer bijna pesterijen van de postadministraties. Ook krijgen we alsmaar meer met moderne technische snufjes te maken, zie maar naar de barcodes naast de zegels; bij ons is het nog eerder een rariteit maar in bepaalde landen is het bijna algemeen, als je zulke zegels op brief tegenkomt probeer je ze best op de brief te laten, of bij het afweken de barcode er zeker aanlaten. De nieuwste vondst die ze nu hebben zijn zegels met virtuele munten, de Cryptostamps. Nederland en Oostenrijk zijn er mee begonnen, en allebei geven ze er eentje uit van maar liefst 500 euro het stuk. Nederland heeft er ook enkele die rond de tien euro kosten al naar gelang het tarief. Maar zoals die Cryptomunten nauwelijks iets met echt geld te maken hebben, buiten speculatie op verderverkopen, zo hebben deze Cryptostamps voor mijn part zo goed als niks met postzegels te maken, maar is het zuiver geldklopperij waar we beter geen geld aan uitgeven.

Uw voorzitter

December 22

Beste leden,

We hebben er weeral een jaartje opzitten, eentje dat weer onder normale omstandigheden heeft kunnen plaatsvinden. We hebben het als postzegelclub er nog vrij goed vanaf gebracht, want veel verenigingen, ook postzegelclubs, hebben een moeilijk jaar achter de rug. Het coronaeffect is er nog niet helemaal uit en vooral de ietwat onzekere economische situatie heeft toch wel invloed op veel dingen. We hebben dit jaar gelukkig ons ledenaantal mooi op peil kunnen houden met 125 leden; ook onze vergaderingen op zondag werden goed bezocht, maar na onze goede ruilbeurs in augustus zagen we toch enigszins een kleine terugval in het aantal aanwezigen, zelfs op onze zondagen met tombola. Ook ons banket had met een dipje in het aantal deelnemers af te rekenen, maar het was niettegenstaande toch een gezellige namiddag met een uitstekend feestmaal. Volgend jaar bestaat Philagent 75 jaar en we gaan trachten om er een feestelijk jubileumjaar van te maken; ik kan jullie nu reeds vertellen dat we elke tombola een speciale eerste prijs gaan geven, net zoals we ons jaar zullen afsluiten met een speciaal banket hopelijk opnieuw rond 12 december, onze stichtingsdatum. Dit jaar vallen Kerstmis en Nieuwjaar op een zondag, hierdoor is dit tijdschrift er een voor december en januari samen en er is op die twee zondagen dan ook géén vergadering. Het eerstvolgende tijdschrift is er eind januari. Wie nog nieuwigheden heeft liggen bij Blanche willen we vragen deze nog te komen afhalen voor het jaareinde . Vanwege het bestuur en mezelf wens ik jullie een goede gezondheid, prettige feestdagen, en bovenal véél postzegelplezier.

Uw voorzitter,

 

November 22

Beste leden,

 Zoals de traditie het wil verscheen eind september de nieuwe Belgische cataloog. Aan de quoteringen is er nauwelijks iets veranderd, althans op het eerste zicht; als je echt gaat zoeken zal je misschien wel een kleine verandering vinden hier en daar. Maar we weten ondertussen wel dat men beter niet te veel prijsstijgingen doet want de realiteit laat dit helemaal niet toe, het zou misschien niet slecht zijn om eens in bepaalde quoteringen te knippen. Dat zou weliswaar niet zo aangenaam zijn als je jouw zegels in waarde ziet dalen, maar daarna kan men opnieuw langzaam opbouwen volgens het marktverloop, want nu zitten de prijzen niet aan het plafond maar eerder door het plafond. Dit heb ik zelf meegemaakt vorig jaar met de Finse Lape-cataloog; de prijs van postwaardestukken was in één klap met 40% naar beneden gehaald, dat was wel even slikken als je weet dat de eerste stukken duizend euro stonden .Men kan zich ook afvragen of het nog nut heeft om de cataloog jaarlijks uit te geven. Als je hem enkel nog koopt voor de nieuwe uitgiften van het laatste jaar kan men gerust eens een jaar overslaan, je zal niet veel missen. Tot enkele jaren terug was de nieuwe cataloog iets waar men naar uitkeek en het bracht ook nog wat meer leven in de club op zondagmorgen; dit effect is er tegenwoordig spijtig genoeg niet meer. We moeten vaststellen dat het de laatste paar maand vrij kalm is op onze wekelijkse vergaderingen; onze ruilbeurs in augustus was heel goed en hoopgevend, maar dit heeft zich niet verdergezet op de zondagen nadien. Het volgende waar we nu naar uitkijken is ons banket op 13 november, dus ja wanneer je dit leest is het de hoogste tijd om nog in te schrijven. We hebben altijd wel ons vast publiek maar er is altijd nog plaats voor nieuwe gezichten.

Uw voorzitter

 

Oktober 22

Beste leden,

We hebben de laatste paar jaar enkele gebeurtenissen op ons af zien komen die we niet zo vlug zullen vergeten. Eerst hadden we corona en de Brexit, dan de oorlog in Oekraïne waar we nu behoorlijk mee in de problemen komen, en dan deze week het overlijden van de Britse koningin Elisabeth II ; daar komen we nu wel niet mee in de problemen maar het is wel iets dat we als postzegelverzamelaars toch op zijn zachts gezegd zullen merken. De meesten van ons hebben geen andere koning gekend van Engeland. Het is dan ook reeds van in 1952 dat ze op de postzegels staat afgebeeld te beginnen met de zegels van het type Wilding. Opmerkelijk is dat vanaf 1960 geen  benaming “ postage revenue “ meer op de postzegels staat maar enkel haar “kopken” in de bovenhoek, en verder geen enkele aanwijzing dat het hier om Engelse postzegels gaat. Er zijn op haar 70 jaar als koningin een massa zegels uitgebracht met haar beeltenis, niet alleen in Engeland maar ook in de Commonwealth-landen. Nu worden die oude kolonies in tegenstelling tot Groot-Brittanië niet zo veel verzameld, is het omdat het misschien een te uitgebreid gebied is, of  komt het door de overvloed aan zegels. Nochtans hebben deze landen soms prachtige reeksen uitgegeven, zeker in de jaren vijftig en zestig; tegenwoordig gaat het meer om thematische onderwerpen om toch nog een beetje verkoop te hebben. Bij veel van die ex-kolonies kan je de vraag wel stellen of dit eigenlijk wel landen zijn, het gaat soms om onbewoonde eilanden of eilanden waar enkel een legerbasis is en het is dan ook de vraag of er daar ook maar postzegels komen laat staan gebruikt worden. Merkwaardig genoeg quoteren de zegels van deze gebieden vrij hoog, net zoals de zegels van Franse ex-kolonies. Zegels van koloniale landen als Spanje en Portugal die doen het beduidend slechter. Het overlijden van de koningin zou toch wel gevolgen kunnen hebben op het verzamelen in Engeland en dan niet in het minst met het wegvallen van de zegels “ Machin “ type.

Uw voorzitter

 

september 22

Beste leden,

Met september voor de deur trekt het “postzegelen” zich weer op gang; bij veel clubs is het de start van een nieuw jaar met de lidgelden en zo, maar bij Philagent hebben we ervoor gekozen om gewoon het jaar te volgen. Straks trekt ook het veilingseizoen zich weer op gang; er zijn er altijd wel het ganse jaar door maar de meeste zijn er toch in het voorjaar en de herfstperiode. Nu zijn we toch eens benieuwd of we gevolgen gaan zien met de toch wel wat moeilijkere financiële toestand bij veel mensen. Al is dit ook wel ook iets met twee kanten: het is allemaal een stuk duurder geworden in de winkels, maar feesten en op reis gaan dat lukt toch nog wel bij de meesten. Bij de posterijen is het blijkbaar ook nog allemaal zoals voor de crisis, ze blijven nieuwe zegels uitgeven, het kan niet op. Nu  moeten we wel zeggen dat de Belgische post altijd zegels uitgeeft die bruikbaar zijn, geen zegels met nominale waarde waarvan je denkt, op wat voor brief moet je zoiets plakken. Of van die fantasietjes als gouden of zilveren zegels die je wel met Pattex op je brief zou moeten kleven. Maar het meest ergerlijke voor de verzamelaars is wel dat men speciale uitgiftes geeft maar die niet in het abonnement steekt. Onlangs hoorde ik van een lid dat Frankrijk nog zo een zegel heeft uitgebracht. Hij staat wel in de folder maar als je hem bestelt blijkt hij uitverkocht, maar eigenaardig genoeg hebben de handelaars er meer dan genoeg .We hebben het al gezegd maar op deze manier maken de posterijen zelf de filatelie om zeep. Je kan dan wel zeggen, ik stop met nieuwe zegels dan kan ik wat meer aan oudere zegels besteden, en dat is op zich zeker niet slecht, maar als er geen nieuw materiaal bijkomt dan stopt het ook natuurlijk. In elk geval gaan we bij Philagent de moed niet laten zakken en kijken we nu al uit naar ons banket op 13 november (!!!) dit is een maand vroeger dan gewoonlijk maar dat komt omdat we zaal C niet meer kunnen gebruiken. Hou die dag in elk geval vrij!

Uw voorzitter

 

Juni 22

Beste leden,

We hebben het er hier reeds eerder over gehad dat het er met de nieuwe uitgiften niet altijd op verbetert. De gelegenheidszegels daar mogen we niet over klagen, die vallen zeer goed mee. Maar ik heb het nu over de langlopende zegels; de laatste twintig à dertig jaar veranderd men gewillig van beeltenis van de koning of andere onderwerpen zoals bloemen of fruit. Vóór 2000 had je types die tientallen jaren meegingen en waar je dan ook een mooie verzameling kon rond opbouwen. Denken we maar aan de ‘Poortman’ zegels met hun talrijke kleurvariaties of aan de zegels met koning Boudewijn van het type Marchand of Elström waar dan de verschillende gomsoorten en papiersoorten beginnen mee te spelen. Bij de vogeltjes waren de verschillende types nog talrijker. Met deze zegels kan je al gauw enkele tentoonstellingskaders vullen, en dat is met onze moderne zelfklevers niet zo vanzelfsprekend meer. Veel hangt natuurlijk af op welke manier je verzamelt; bij postfris speelt de gomsoort mee, maar bij gestempelde niet uiteraard daar is het de stempel die telt, en dat kan bij koerserende wat moeilijker zijn om een volle stempel te hebben op de doorgaans kleinere zegels. Ook in het buitenland zien we dezelfde trend, landen met een koning of koningin die proberen om toch voor enkele jaren hetzelfde zegelbeeld aan te houden. Hét mooie voorbeeld hiervan is Groot-Brittannië. Daar heeft men het méér dan 50 jaar lopende koningintype ‘Machin’ aan de kant geschoven en of dit een goede zet was is valt nog af te wachten. Een land als Finland die kennen ook geen langlopende types meer sinds de euro is ingevoerd. Er zijn er onder ons nogal wat die zich niet echt bezighouden met papiersoorten en dergelijke, het is echter wel een belangrijk onderdeel van postzegels verzamelen.

Uw voorzitter

 

Mei 2022

Beste leden,

Als we de postzegelcataloog eens doorbladeren en we kijken naar de quoteringen, dan is de waardebepaling meestal in verhouding met de oplagecijfers van de zegels. De goede reeksen van de jaren vijftig die hebben gemiddeld een oplage van een goede honderdduizend, en bij de betere vooroorlogse ligt de oplage nog een stuk lager. Normaliter zouden er van deze zegels niet te veel meer ongebruikt overblijven maar aangezien het allemaal zegels waren met toeslag werden deze nauwelijks als frankering gebruikt. Onlangs keek ik eens naar de oplagecijfers van de laatste jaren en het viel me op dat deze bijzonder laag zijn. Het zijn de laatste jaren allemaal blokken en de oplage ligt gemiddeld tussen de zestig- en zeventigduizend stuks, dus eigenlijk zijn deze veel zeldzamer dan de zegels van de vorige eeuw. Maar in tegenstelling met vroeger is het niet de toeslag die het gebruik van deze zegels tegenhoud, maar het feit dat de niet-verzamelaars deze zegels niet kunnen aankopen omdat ze de weg niet kennen om aan deze zegels te geraken. Het zijn allemaal blokken die over het algemeen de waarde 1 of 2 hebben die dus perfect kunnen gebruikt worden voor de meeste poststukken, maar blijkbaar vinden er in Brussel bepaalde mensen dat deze zegels niet mogen verkocht worden in de post en postpunten waar we enkel de lopende reeksen kunnen verkrijgen. Veel verzamelaars haken af met abonnement op de nieuwigheden, maar eigenlijk gaan deze zegels moeilijker te vinden zijn binnen enkele jaren dan al die reeksen van Antitering en Rode kruis van vroeger. En we kunnen daar ook nog een handje bij helpen door zelf de zegels uit de blokken te gebruiken, al komt dat dan niet ten goede van de nog plakbare zegels uit onze tombola.

Uw voorzitter.

 
April 2022

Beste leden,

Na twee jaar van onzekerheid of we al dan niet konden vergaderen op zondagmorgen door corona, ziet het er nu toch naar uit dat we deze moeilijke periode achter de rug hebben. Ik heb me meerdere keren afgevraagd hoe Philagent dit ging doorstaan, want links en rechts hoorden we toch van kleinere clubs dat ze er mee stopten. Het gaf wel een goed gevoel dat er telkens na een sluitingsperiode van de cafés toch een behoorlijk aantal aanwezigen waren op onze vergaderingen. We hebben op die twee jaar wel enkele overlijdens gehad maar dit werd grotendeels goedgemaakt door verschillende nieuwe leden die we mochten verwelkomen. Hierdoor kunnen we ons ledenbestand op een mooi peil houden van rond de 125, en dat is in deze tijden zeker niet slecht. We zien de laatste weken ook opnieuw leden die we bijna twee jaar niet meer gezien hadden, het geeft dus wel aan dat onze leden de weg nog kennen naar de Reinaertstraat, ondanks de lage emissie zon die voor verschillende leden toch een probleem geeft. Wat we nu nog graag zouden zien is dat er wat meer boeken op de tafels zouden komen, kwestie van wat nieuw materiaal te zien. We kijken nu uit naar onze ruilbeurs in augustus; er zijn al her en der ruilbeurzen maar dat is voorlopig toch nog met wisselend succes. Laat ons hopen dat het vertrouwen er opnieuw is tegen augustus zodat we op een goede beurs kunnen terugblikken. Wie het ziet zitten om een deel van zijn verzameling tentoon te stellen dan hebben we nog twee zondagen vrij dit jaar, namelijk eind mei en eind oktober. We mogen gerust zeggen dat het goed gaat met Philagent, en het bestuur zal er alles aan doen om dat zo te houden, zeker met ons jubileumjaar in het vooruitzicht, want in 2023 bestaat de club 75 jaar en daar gaan we toch iets speciaal van trachten te maken.

Uw voorzitter.

 
Maart 2022

Beste leden,

Op 13 februari ll. hebben we opnieuw onze Algemene Vergadering kunnen houden; er waren behoorlijk wat aanwezigen en ze luisterden aandachtig, iets wat niet altijd het geval is. Zoals altijd vragen we een ogenblik stilte voor onze overleden leden van het vorige jaar. En dan vraag ik me soms toch wel eens af wat er met die leden hun verzameling gebeurt. Want daar horen we meestal niks meer van, ook al heeft de familie toch genoeg mogelijkheden om contact te nemen met ons om eens te kijken wat er met de verzameling kan gebeuren. We weten ondertussen allemaal dat het niet gemakkelijk is om zegels te verkopen, of het nu gaat om betere zegels, dan is prijs dikwijls te hoog ofwel gaat het om zegels van de jaren 60 tot 90 waar je de muur mee kunt behangen. Als er dan toch iemand komt met zegels zijn de verwachtingen dan ook veel te hoog; de club zal je wel de beste raad geven wat er mee te doen, maar aan de gangbare prijzen kunnen we weinig veranderen. De tijd dat je met postzegels geld kon verdienen is toch wel voor het grootste stuk voorbij, tenzij je per toeval eens een betere     zegel goedkoop op de kop kunt tikken, en dan nog. Het beste is eigenlijk om de geërfde of gekregen zegels zelf te houden en misschien verder uit te breiden, want alles komt terug zegt men wel eens, dus waarom zou het verzamelen van postzegels niet eens terug komen bij de jeugd. Maar hoe dan ook je moet altijd postzegels verzamelen voor jouw plezier, niet met de gedachte van wat het waard is of wat ze er later mee gaan doen: uiteindelijk ben je er dan toch niet meer. Wanneer je in jouw verzameling dan toch betere stukken hebt zitten, kan je nog het best een brief opstellen met raadgevingen wat ze het best doen met jouw verzameling: geef bv. adressen van veilinghuizen, al dan niet in het buiteland, want uiteindelijk krijg je toch nog de beste prijs voor je zegels in het land van herkomst. Het zal misschien wat zoeken zijn, maar het kan wel lonen.

Uw voorzitter

 

Februari 2022

Beste leden,                  

In december had ik het geluk(?) om het programma van de nieuwe uitgiften voor dit jaar eens te kunnen bekijken. Eigenlijk valt het dit jaar wel mee; het zijn natuurlijk bijna allemaal blokken zoals het de laatste jaren steeds het geval is geweest, maar er zitten toch vrij veel mooie uitgiften tussen die de themaverzamelaars wel zullen bekoren en andere ook natuurlijk. Opmerkelijk is wel dat er, ondanks de tariefverhoging op 1 januari, geen nieuwe vogeltjes bijkomen . Ze brengen nu wel bijna alles in blok uit om dubbel te kunnen verkopen, maar daarnaast valt het nog wel mee van fantasietjes bij Bpost, in tegenstelling met sommige andere posterijen waar men er soms wel eens uit de bocht gaat en je kan afvragen of het nog met postzegels te maken heeft. In december hebben we in één van onze tombola’s een twintigtal Oostenrijkse postzegels verloot die de vorm hadden van een FFP2-mondmaskertje; op zich een mooi hebbeding, maar of dit veel zal gebruikt worden is nog iets anders. Als er iemand is die zo een zegel op een echt gelopen brief heeft, mag die altijd eens meebrengen. Je kunt je afvragen of er van die bijzaken die de posterijen uitgeven er dan veel van verkocht wordt, want in de postkantoren hebben ze enkel nog koerserende zegels. Als je eens kijkt op de website van Royal Mail in Groot-Brittannië dan houd je het niet voor mogelijk wat ze allemaal uitvinden om toch te verkopen. Iedereen maakt voor zichzelf uit wat hij verzamelt, maar hou er wel rekening mee dat je die bijzaken later nog moeilijker zult kunnen verkopen dan jouw gewone zegels. We hebben als leden van een postzegelclub de gewoonte, als we een brief schrijven, oudere postzegels te plakken, meestal uit onze tombola’s, maar eigenlijk zou het niet slecht zijn om af en toe eens postzegels van de nieuwste uitgiften te gebruiken.

Uw Voorzitter

 

Januari 2022

Beste leden,

Het is alweer tijd om jullie, in naam van het bestuur, het allerbeste te wensen, en dit zowel op familiaal als op postzegelgebied. En laat ons hopen dat het in 2022 wat beter loopt dan in 2021. Want toen wij jullie vorig jaar in deze periode onze wensen aanboden, zaten we nog maandenlang thuis met het coronagedoe. We zijn dan mogen herbeginnen in juni en we kunnen gelukkig sindsdien elke zondag vergaderen, al moeten we toch eerlijkheidshalve toegeven dat het toch niet loopt zoals het zou moeten. Onze grotere uitdagingen zoals ruilbeurs en banket hebben we helaas moeten achterwege laten, en op zondagmorgen hebben we nog niet het aantal aanwezigen van voor corona. Het kan dus alleen maar verbeteren en dat zal het uiteindelijk wel; we kijken dan ook nu al uit naar onze Algemene Vergadering op 13 februari en op wat langere termijn naar onze ruilbeurs in augustus. Dat duurt nog wel eventjes, maar het zal er rapper zijn dan je denkt. Laat jullie niet afschrikken door de coronamaatregelen om op zondagmorgen naar de club te komen, want alle maatregelen worden correct toegepast: iedereen wordt gecontroleerd op het Corona Safe Ticket en als we met heel veel zijn kunnen we terug de grote zaal A gebruiken, dus kom maar af in grote getale.

Prettige eindejaarsfeesten en een goed jaar 2022!

Uw Voorzitter

 

December 2021

Beste leden,

Je hebt soms van die dingen die je voelt of ziet aankomen, en als het dan zover is schrik je er toch nog wat van. Zo was het ook toen ik vorige week het overlijden van onze oud-voorzitter Oswald Demeyer vernam. Oswald is overleden op 3 november, en wie hem dit jaar nog gezien heeft op de vergadering zag dat het niet goed meer ging; hij was nog altijd druk bezig met postzegelen, maar toch…..Oswald werd voorzitter in november 1993 en bleef dit tot december 2019. Dit was een behoorlijk lange periode en we kunnen gerust stellen dat hij al die jaren zich volledig heeft toegewijd aan zijn club, zijn Philagent. Onder zijn voorzitterschap heeft Philagent in 1998 de titel “koninklijke” aan de naam mogen toevoegen. Hij was ook bevlogen om de maandelijkse tentoonstellingen te laten doorgaan. Bij het 50 jarig bestaan van de club hadden we ons eerste banket en mede door zijn toedoen doen we dit nu nog altijd; zelfs in september jongstleden zag hij het nog zitten om deel te nemen, half december, als zijn gezondheid het zou toelaten. Op postzegelvlak was hij in vele markten thuis; je mocht hem dan ook van alles vragen, en een antwoord kreeg je wel, al moest je er wel voor zorgen dat je gemakkelijk zat want hij nam er zijn tijd voor. Zijn eigen verzameling bestond denk ik wel voornamelijk uit stempelstudies op gelopen brieven en briefkaarten Zo was hij naast onze club Philagent ook bijzonder actief bij “Fisto” een vereniging die zich speciaal toelegt op stempelstudie, en waar hij voorzitter was. Hij probeerde de studies die deze club uitgaf te introduceren in onze club, maar hier lag voor de meeste van onze leden de lat iets te hoog. Toen hem na zijn ontslag als voorzitter de titel van “Erevoorzitter” werd aangeboden, stelde hij dit erg op prijs, en terecht. Wij willen bij deze ons medeleven betuigen aan zijn echtgenote Fien en zijn familie vanwege Philagent.

               Uw voorzitter.

 

November 2021

Beste leden,

We proberen voor onze verzameling altijd postzegels te vinden van goede kwaliteit, en dat is maar goed ook, want als de dag komt dat je jouw zegels wilt verkopen moet het ook goed zijn. Bij de ongetande klassiekers komt het er op aan om een zo goed mogelijke boord te hebben, en dit verschilt nogal van land tot land. Bij Belgische zegels zijn de boorden heel nauw; als de postmeester van toen daar een strookje van ongeveer één millimeter had en dat met de schaar moest uitknippen, is het niet verwonderlijk dat er af en toe in het zegelbeeld werd geknipt. Bij bv. Nederland of Noorwegen heb je ruime marges en hier kan je makkelijker zegels vinden met ruime boorden. Bij de getande zegels ligt het probleem dikwijls in de hoeken van de zegels, je hebt lijntanding en kamtanding, en bij lijntanding moet je toch een beetje soepel zijn en niet te vlug zeggen dat de zegel een ronde hoek heeft of een tand mist in de hoek. Als er in de zijden tanden ontbreken of  kort zijn dan kan je beter een exemplaar zoeken met volle tanding, al speelt hier ook de kwaliteit van het papier soms een rol; zo zijn de rolzegels van Zweden van de jaren twintig op héél zwak papier gedrukt en dan heb je veel zegels met brokkelige tanding. Aan dit soort tanding mag je natuurlijk niet gaan knippen met de schaar, aan geen enkele trouwens, want ik heb zo nog een verhaal gehoord van een verzamelaar die al zijn zegels de tandjes gelijk knipte omdat hij die pluizige uiteinden niet kon aanzien. Voor wie zich met kleurschakeringen bezighoud is het toch wel veilig om niet te veel extra te betalen voor zegels met een bleke kleurvariëteit, want een zegel die enkele weken voor het venster heeft gelegen kan er wel wat anders uitzien. Voor variëteiten in het algemeen is het toch wel aan te raden om het niet te ver te gaan zoeken, zolang je het goed kan zien met het vergrootglas of onder de UV-lamp is er geen probleem, maar als ge moet beginnen met “ het zal dat wel zijn “ dan kom je in een straatje zonder einde.

Uw voorzitter.  

Oktober 2021

Beste leden,

We verzamelen allemaal postzegels naar onze eigen smaak, de één houd het bij postfris en de andere bij gestempelde postzegels. Voor de beide manieren valt wel iets te zeggen; postfris heeft in vele gevallen de prijs tegen maar is doorgaans toch goed te krijgen tot 1900. Bij gestempelde zegels is de prijs meestal geen probleem maar daar zit het probleem bij het vinden ervan; ik heb het hier niet over de lopende reeksen maar over al de zegels met toeslag, en daar hebben we er wel enkele van in België. Het zijn onze mooiste zegels maar ze werden zo goed als niet gebruikt, als je ze tegenkomt mag je er zo goed als zeker van zijn dat het maakwerk is. In 2000 is men gestopt met toeslagzegels, daarna hebben we enkele jaren dat het beter is voor wie gestempelde verzamelt, maar dan komt men op het lumineuze idee om de kleine postkantoren te sluiten en postpunten te openen waar ze nauwelijks iets meer hadden dan wat “Alberkes” en wat vogeltjes. Opnieuw was het een bank achteruit voor de verzamelaars van gestempelde zegels. En het werd nog beter toen men een tiental jaren terug besloot om de speciale uitgiften niet meer in de postkantoren te verkopen, dus de gewone man in de straat weet gewoon niet dat er jaarlijks tientallen nieuwe postzegels uitkomen en kan ze dus natuurlijk ook niet gebruiken. De laatste verandering en zeker geen goede voor ons is het aanhangsel met een QR-code erop; het is hier uiteindelijk wel de bedoeling dat de postzegels met de code gewoon gescand worden in een machine maar niet meer moeten afgestempeld worden. Wie het eens wil proberen kan dit doen met onze laatste “Mijnzegel” van de club, we hebben hem met en zonder QR-code. Voorlopig zijn het nog maar enkele zegels die op deze manier zijn uitgegeven, maar je ziet van hier dat dit nog gaat uitbreiden en dat het hoe langer hoe moeilijker zal worden om mooi gestempelde zegels te vinden van de nieuwe uitgiften

Uw voorzitter

september 2021

Beste leden,

Nu de vakantieperiode op haar einde loopt kunnen we weer uitkijken naar onze wekelijkse vergaderingen en mogelijke postzegelbeurzen die hopelijk toch stilletjes aan terug zullen heropstarten. Wat er wel al is zijn de veilingen in binnen- en buitenland. Voor het binnenland is er geen probleem als je weet dat je ongeveer 20 procent bijbetaald op je aankoop. In het buitenland kan dit wel even anders uitdraaien als je buiten de EU gaat. Zo had ik begin van de jaren 2000 een abonnement op Noorse zegels rechtstreeks bij de post in Oslo, maar dit was niet houdbaar door de hoge invoertaksen, ook op kleine bedragen. Ik weet het, dit is geen veiling maar wees gerust, daar is het niet beter. Nu heb ik reeds enkele malen deelgenomen aan veilingen in Zwitserland en daar komt het er op aan een beetje geluk te hebben met de douane als ze er jouw brief uitnemen mag je rekenen op zowat tien procent kosten op je factuur, maar het komt er duidelijk op aan een beetje geluk te hebben. En nu hebben we de Brexit waar we rekening zullen moeten mee houden; er was sprake van invoertaksen op alles en nog wat en dat is nu ook zo. Eind mei had ik wat zegels gekocht bij een handelaar in Engeland en daar moest ik niks op betalen, maar toen ik vorige maand een tweede keer kocht, liep het wel wat anders. Op een bedrag van €95 moest ik €38 invoertaks betalen, je kan dit betalen aan de postbode maar als je niet thuis bent krijg je een brief van de post met het verzoek te betalen via de app, en er is geen andere mogelijkheid. Als je dan, zoals ik, geen smartphone hebt dan heb je wel een probleem; gelukkig heb ik een goede gebuur die het heeft opgelost. Het is nu te hopen dat het geluk hier meespeelt om bij de douane er niet uitgehaald te worden, het is misschien zoals ze zeggen “ nieuwe messen snijden goed “ en dat na verloop van tijd de controle wat losser wordt. Maar voor sommige zegels moet je naar het buitenland omdat je ze hier gewoon niet kan vinden, en dan neem je dat er maar bij.

               Uw voorzitter.
juni 2021

Beste leden,

Op zondag 13 juni is het eindelijk zover, we kunnen na bijna 8 maanden opnieuw samenkomen in onze vertrouwde zaal ‘Reinaert ‘. En deze keer zal het wel een definitieve herstart zijn; wij verwachten jullie dan ook in grote getale op zondagmorgen. Voor corona hoef je in feite geen schrik meer te hebben want tegen die datum zal vrijwel iedereen zijn eerste of zelfs tweede spuit gekregen hebben. De regels in de zaal blijven evenwel dezelfde als vorig jaar, maar dat zal wel geen probleem zijn. Aangezien er net als vorig jaar geen Gentse Feesten zijn gaan onze vergaderingen de ganse zomer verder (er is een kleine kans dat er eens zondag van tussen valt maar dat is nog niet zeker). Zoals vorig jaar gaan we ter compensatie van de verloren maanden onze tombola’s enkele maanden op elke zondag geven. Hopelijk zijn onze handelaars er ook weer bij want er zullen veel leden wel behoefte hebben om eens in de boeken te snuisteren. Door de late datum van heropening gaat onze ruilbeurs in augustus ook dit jaar helaas niet door; we hebben te weinig tijd om iedereen te verwittigen en de regels omtrent het aantal toegelaten mensen in de zaal voor evenementen is op dit ogenblik te onduidelijk. Wat we wel al kunnen zeggen is dat ons jaarlijks buffet terugkomt op 12 december; hier verwachten we niet alleen onze trouwe aanwezigen maar ook al onze andere leden. Voor wie materiaal besteld heeft, of een abonnement heeft op de nieuwe uitgiften van België, die mag gerust afkomen de eerste vergaderingen want alle postzegels en materiaal zijn aanwezig. Begin mei kregen we het  bericht dat ons lid dhr. Sergeant Julien was overleden. Julien was samen met André Dhondt de drijvende kracht achter onze groep thema-verzamelaars die elke zondag samenkwamen. Zelf had hij een grote collectie thema-verzamelingen waar hij met veel kennis en trots kon over babbelen. Je mocht hem dan ook veel vragen want hij had een grote kennis van de postzegels. Bij deze delen we ons medeleven met de familie.

Uw voorzitter

maart 2021

Beste leden,

Tussen al het coronaleed door gaat het postzegels verzamelen toch verder hoop ik, aan Bpost zal het zeker niet liggen. Als we naar het uitgifteprogramma kijken voor dit jaar, krijgen we opnieuw een flinke aanvulling van onze verzameling. Het is een beetje traditie aan het worden om zowat alles in blok uit te brengen; dit is uiteraard om de verkoop op te krikken want ze weten ook wel dat veel verzamelaars de zegels uit de blokken ook apart willen. Er komen dit jaar opnieuw vrij mooie zegels uit, smaken verschillen natuurlijk maar er zitten nogal wat themazegels in met natuur, en die worden altijd gegeerd. Wie een abonnement heeft in de club hoeft zich geen zorgen te maken, alle nieuwigheden worden je bezorgd zodra we weer kunnen herbeginnen; als je er echter aan denkt om er mee te stoppen laat het ons op tijd weten. Het was niet de bedoeling om het over corona te hebben, maar ik kan er niet onderuit. Het is nu al van half oktober 2020 dat we thuiszitten en bij het schrijven van dit artikeltje is er nog totaal geen uitzicht wanneer we kunnen herbeginnen. Ik hoop echt dat jullie het “postzegelen” niet gaan achterwege laten en de weg naar de “Reinaert” gaan terugvinden. Het zal alleszins nog een tijd duren vooraleer alles weer loopt zoals voorheen, laat ons hopen dat we onze ruilbeurs eind augustus kunnen houden, maar het zal er toch om spannen.

Houd het gezond

Uw voorzitter.

januari 2021

Beste leden,

Wanneer u dit leest zit 2020 er bijna op, en gelukkig maar, want veel slechter dan het voorbije jaar kan het al niet worden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de tweede helft van januari terug samenkomen in ons vertrouwd clublokaal, het Centrum Reinaert. Laat ons hopen dat dit in groten getale is en dat het postzegelvuur nog niet is geblust. We gaan proberen er in 2021 het beste van te maken en om te beginnen zullen we de eerste weken de verloren tombola’s terug inhalen die jullie gemist hebben de vorige maanden. Verder op het jaar komen onze vertrouwde activiteiten terug aan bod: onze ruilbeurs, ons banket en ook onze maandelijkse tentoonstellingen gaan we terug trachten te organiseren. We gaan hier wel de voorbereidingen voor treffen; of ze zullen kunnen doorgaan moeten we nog afwachten natuurlijk, maar zoals ze ons nu met de vaccins om de oren slaan moet het wel lukken. Vanaf het moment dat jullie horen dat de cafés open mogen, ergens in januari, worden jullie terugverwacht op zondagmorgen; we gaan dit niet nog eens apart laten weten. Bij deze wil ik jullie namens het bestuur van Philagent prettige eindejaarsfeesten toewensen, een goede gezondheid en het beste voor 2021.

Uw voorzitter.

 

december 2020

Beste leden,

In oktober hebben we traditiegetrouw de nieuwe Belgische catalogus, en ook dit jaar is het een uit de kluiten gewassen exemplaar dat als boek zijn geld wel waard is. Er zijn dit jaar niet te veel veranderingen waar te nemen, en misschien is dit maar goed ook. We zien natuurlijk allemaal graag onze zegels in waarde stijgen, maar dat maakt in de huidige situatie niet veel uit. Als je wilt verkopen heeft de cataloguswaarde niet veel belang meer; je mag dan wel een “Mercier” hebben met opdruk “Braine l’alleud” die €8000 quoteert of een “donkergroene Montenez 20fr” aan € 11000, met zulke prijzen wordt dat onbetaalbaar voor de gewone verzamelaar. Maar ook voor de kapitaalkrachtigen lijkt de grens toch wel ergens bereikt. Als je op grote veilingen in het buitenland kijkt, zie je toch dat  die soms uiterst hoog ingestelde zegels niet meer de inzet halen maar tot wel 20 procent minder verkocht worden. Gelukkig heeft men het grootste deel van de noteringen ongemoeid gelaten, al mag men er gerust eens over gaan nadenken om de prijzen wat te laten zakken, naar een niveau dat meer de werkelijke toestand weergeeft zoals die nu is. En het is maar de vraag of dit vlug gaat verbeteren, want de miserie met corona zal onze hobby zeker niet ten goede komen. Er zijn de eerstkomende maanden geen ruilbeurzen meer te verwachten, en op de wekelijkse vergaderingen zien we toch dat er nogal wat leden achterblijven, waarschijnlijk uit vrees voor besmetting. Hierdoor vermindert de vraag en worden de prijzen nog verder naar beneden geduwd. Dit komt natuurlijk ten goede voor wie nog niet zolang beginnen verzamelen is, en nu soms spotgoedkoop kan beginnen met België te verzamelen.

Uw voorzitter.      

 

september 2020

Beste leden,

Op 28 juni zijn we terug van start gegaan met onze wekelijkse vergaderingen, het was een beetje bang afwachten of jullie zouden terugkomen in grote getale, en tot nu toe is dit wel gelukt. Er is dan ook geen reden om dit niet te doen, de coronaregels die blijven natuurlijk, maar we mogen zolang als nodig de grote zaal ook gebruiken er is dus ruimte genoeg om niet in elkanders nek te moeten zitten. Voor de wat grotere activiteiten ziet het er dit jaar echter niet goed uit, alle grote beurzen zijn afgelast dus ook de voorverkopen bij de nieuwe Belgische uitgiften, we zijn dus wat meer afhankelijk van onze handelaars in de club en die ook wel wat steun kunnen gebruiken. We hebben niet enkel onze beurs in augustus moeten afgelasten, ook ons banket in december zullen we helaas moeten afzeggen. Voor wie onze “Mijnzegels” verzamelt hebben we twee nieuwe zegels laten maken, eentje om corona uit te wuiven en de tweede is onze kerstzegel, ze zijn allebei verkrijgbaar bij Vincent. Ik wil ook nog eens wat aandacht vragen voor ons nieuw filatelistisch maanblad “Filatelie”, het is dan wel uit Nederland maar er staat véél meer in dan enkel artikels over Nederlandse zegels, en het is toch wel belangrijk om af en toe een tijdschrift of boek door te nemen om wat meer te weten over Uw verzamelgebied want in Yvert moet ge daar niet naar zoeken. Nu heb ik zelf in het voorjaar twee boeken aangekocht over de Finse postzegels en de werking van de post aldaar in de 19de eeuw, door deze te lezen heb ik toch heel wat kennis opgedaan over mijn verzamelgebied. Daarom zou ik jullie niet alleen onze tijdschriften willen aanprijzen maar neem ook eens een kijkje in onze bibliotheek. Om af te sluiten toch nog een bericht in verband met corona, de zondagen dat er geen tombola is willen we vragen om toch jullie naam op een lijst te noteren, mocht het eens fout lopen dan kunnen we jullie bereiken.

Uw voorzitter,

Juni 2020

Beste leden,

Wie had op 8 maart ook maar durven denken dat we voor drie maanden geen vergadering meer zouden hebben, maar nu hebben we toch uitzicht op een herstart de laatste zondag van juni. Het is voor iedereen een aanpassing in het dagelijkse leven, en dit zal in onze club niet anders zijn, tot zolang er geen vaccin is. We gaan er alles aan doen om van het moment dat het café weer open gaat jullie de mogelijkheid te geven om opnieuw wekelijks naar de club te komen. Het zal zeker aanpassen worden, we hebben nu wel geluk dat we de grote zaal ook mogen gebruiken bij zoverre dat de 1,5m afstand tussen de tafels haalbaar is. Niettegenstaande dit wil ik er toch op aandringen dat iedereen een mondmasker draagt, is het niet voor uzelf dan is het voor een ander, we zijn nu eenmaal een club met veel leden op hogere leeftijd en we kunnen dan ook niet voorzichtig genoeg zijn. Wie er geen bijheeft zal er eentje krijgen van ons alsook handontsmetting bij het binnenkomen. Laat dit echter geen reden zijn om niet meer te komen, uiteindelijk komt het wel weer goed en kan onze club bloeien zoals voorheen. Eén van de gevolgen van dit alles is dat onze ruilbeurs eind augustus NIET kan doorgaan, we kunnen gewoonweg geen clubs en handelaars meer uitnodigen en dit samen met het risico dat er heel weinig volk op afkomt. Als compensatie voor de verloren maanden worden de tombola’s die we niet hebben kunnen geven nu gegeven op de 1ste of derde zondag van de komende maanden dit jaar. Ook de nieuwe uitgiften van België, voor wie een abonnement heeft, zullen er zijn alsook het bestelde materiaal. Ik wens jullie van harte een goede gezondheid toe en hopelijk tot op onze eerstvolgende vergadering.

Uw voorzitter

 

Mei 2020

 

April 2020

 

Maart 2020

Beste leden,

We hebben het er hier reeds over gehad, dat het met het postzegelbeleid bij Bpost een beetje scheef zit. Langs de ene kant doen ze er de laatste jaren alles aan om mooie postzegels op de markt te brengen , maar langs de andere kant zijn ze nauwelijks te krijgen als je niet verbonden bent aan een club. Op hun website kunnen ze het nochtans mooi zeggen hoor :”Met uitgiften over zijn mensen en zijn erfgoed wordt de postzegel een ware ambassadeur voor België“. Vorige maand hebben we de prachtige blok met iconische zegels gekregen: hij is zelfs in het VTM nieuws geweest omwille van de omgekeerde Dendermonde.  Niet omdat de zegel gehergraveerd is, maar enkel omdat het zowat de duurste zegel van België is. Op 16 maart komt er een blok uit omtrent Van Eyck. Het wordt wellicht één van de mooiste uitgiften in jaren; het is een blok met het Lam Gods, geplooid bij zoverre dat het opent als een triptiek, zoals het echte schilderij. Nu loopt er sinds 1 februari een prachtige tentoonstelling rond Van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten in Gent, een echte aanrader voor wie van middeleeuwse schilderkunst houdt. Maar kon men zich nu echt niet de moeite doen om de nieuwe uitgifte van 16 maart enigszins samen te laten vallen met het begin van de tentoonstelling; er komen dagelijks duizenden bezoekers op af: mocht Bpost zich daar installeren met een postpunt gedurende de ganse tentoonstelling, dan zou er wel interesse zijn bij het grote publiek voor deze uitgifte. Het zullen uiteraard niet allemaal verzamelaars worden maar je weet nooit of er niet ééntje het virus te pakken krijgt. Het komt er op aan dat er wat meer publiciteit gemaakt wordt voor de nieuwe uitgiften;  in de postpunten of postkantoren zie je daar gewoon niks van en als het daar al niet meer lukt, dan wordt het moeilijk.

Uw voorzitter.                    

 

Februari 2020

Beste leden,

Toen men in 2003 begon met Priorzegels, bleek algauw dat het niet ging worden wat men ervan verwachtte, brieven die mits een kleine toeslag de volgende dag op de bestemming waren. Dat klonk mooi maar was niet haalbaar; al was het voor verzamelaars niet al verkeerd want we verzamelen nu eenmaal graag zegels met aanhangsel of plaatnummers, dus een Priorlabeltje kon er nog wel bij. Dat bleek toen men vanuit het filatelistisch bureau zijn Priorzegels kreeg zonder labeltje: die zegels waren niet meer verzamelwaardig . Gelukkig werd het idee na een viertal jaar afgevoerd, maar zoals men soms eens zegt “alles komt terug” en vorig jaar was het van dat: de Priorzegel was daar weer. En ook nu weer blijkt na één jaar dat het geen succes zal zijn; het is niet alleen de 20 cent extra, maar ook omdat het gewoon te moeilijk is om brieven de volgende dag reeds op hun bestemming te krijgen. Dat zal wel lukken binnen de grote steden en wijde omtrek maar als je vanuit een plattelandsgemeente bv. in West-Vlaanderen een brief stuurt naar Hasselt dan kan je het wel vergeten. Mogelijks zal het beteren als ze binnenkort niet meer dagelijks brieven gaan bedelen aan huis, en zo meer tijd kunnen vrijmaken voor onze Prior zegeltjes. Ik vraag me wel af of de postmeesters en/of bedienden nog wel weten wat er nu eigenlijk op een brief moet geplakt worden. U heeft het allicht zelf ook al gemerkt dat gewoon alles kan en mag: Belgische frank, euro, zegels zonder waarde aanduiding , we plakken maar!     De stempelmachines zijn blijkbaar niet ingesteld om het juiste tarief te lezen want het komt niet op enkele centen aan . Het is nu de vraag of deze wirwar van verschillende frankeermogelijkheden nog lang gaat aanhouden, dus als U nog een voorraadje heeft van zegels in Belgische frank zou ik ze toch maar plakken nu het nog kan.

               Uw voorzitter

 

Januari 2020

Beste leden,

Met dit januari editoriaal wil ik namens het bestuur aan al onze leden de beste wensen aanbieden voor 2020. Op de eerste plaats uiteraard een goede gezondheid, want dit is met ons groot aantal leden met een aanzienlijke leeftijd zeer belangrijk, en daarnaast op filatelistisch vlak een vruchtbaar jaar met veel nieuwe aanwinsten op onze wekelijkse vergaderingen. We gaan dit jaar proberen om op zijn minst onze club op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar, en dit met het behoud van onze tombola’s op de tweede en vierde zondag dewelke ondanks hier en daar wat kritiek toch steeds voor een mooie opkomst van onze leden zorgen. Ook onze ruilbeurs eind augustus blijft behouden; we zien toch dat we jaar na jaar vrij veel volk kunnen lokken, ook van buiten de club en zolang dat dit lukt doen we verder. Voor een postzegelclub zijn dit de belangrijkste bezigheden al proberen we bij Philagent daar toch wat extra aan toe te voegen met ons jaarlijks banket de tweede zondag van december. Het is altijd een gezellig samenzijn in zaal C met een 50 tot 60-tal aanwezigen met steeds lekker eten en drinken, en toch lukt het ons niet om meer leden naar ons banket te krijgen. Het is bijna een club binnen de club want het zijn zowat elk jaar dezelfde mensen die we zien; op zich is dit een goed teken want het bewijst dat het goed is, maar we zouden toch graag eens wat nieuwe gezichten zien. Denk er eens over na tegen ons volgend banket. Ook van Bpost hebben we nieuwjaarswensen gekregen onder de vorm van het uitgifteprogramma voor 2020; we mogen zeggen dat ze hun best doen om ons mooie postzegels te brengen en er zitten zeer mooie blokken tussen. Maar daar knelt het schoentje natuurlijk; het wordt terug allemaal in blokken uitgegeven dit is natuurlijk om de verkoop op te drijven. Ze weten in Brussel ook wel dat veel verzamelaars de blokken twee keer kopen omwille van de schikking in de voordrukalbums. Hier komt het voordeel naar boven als je jouw zegels op blanco bladen schikt: dan ben je een stuk goedkoper af.

Uw voorzitter

 

December 2019

Beste leden,

Met dit decembernummer komen we langzaam maar zeker in eindejaar stemming, met traditiegetrouw ons banket de tweede zondag. Dit jaar heeft het wel een beetje een apart karakter, want na ongeveer een kwarteeuw voorzitterschap gaat Oswald Demeyer de fakkel door- geven als voorzitter. Hij heeft onze club in goede en kwade dagen recht gehouden, en zelfs nu wanneer andere clubs het moeilijk hebben of gewoon verdwijnen, blijft Philagent overeind met verhoudingsgewijs een sterk ledenaantal. We hopen dan ook dat we dit met veel aanwezigen kunnen vieren op ons banket; Oswald bij deze alvast bedankt !!!

Ondertussen hebt u wellicht ons geschenkje ontvangen per post, een mooi kaartje ontworpen door Willy Van Damme samen met onze speciale ‘Mijnzegel’ van 70 jaar Philagent. We hebben de brief gefrankeerd met onze nieuwe kerstzegel. Nu was het de bedoeling om deze te laten afstempelen in de post met een mooie handstempel, maar het was natuurlijk weer op de manier van de posterijen: eerst wel en dan weer niet, maar uiteindelijk zijn ze toch nog deftig gestempeld. We hopen dat dit geschenkje een plaats kan krijgen in jullie verzameling. Wie de kerstzegel nog postfris wil,  kan deze nog altijd bekomen bij Vincent.
Hopelijk zien we elkaar in groten getale op ons banket, want zoals altijd ‘wie er niet bij is heeft ongelijk’, en er mogen gerust wat meer leden komen die we daar eigenlijk nog niet gezien hebben.

Vanwege het bestuur nog een prettig eindejaar!

Uw ondervoorzitter.

 

November 2019

Beste leden,

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we eind september, begin oktober de uitgave van de Belgische catalogus. Dit jaar is hij opgedeeld in twee gelijke delen . Het eerste deel bevat alleen de ‘gewone’ postzegels en in het tweede deel komen de boekjes, rolzegels, ex koloniën enz. Dit brengt met zich mee dat we een beetje meer gewicht te dragen hebben want het wordt langzamerhand een zware brok. Over de aankoopprijs moeten we niet klagen want voor €30 heb je tegenwoordig niet veel boeken meer. Wat de quoteringen betreft is er bij de klassieke zegels tot ongeveer 1880 soms een opmerkelijke verhoging van een tiental tot enkele honderden euro’s. Deze stijgingen zijn waarschijnlijk gebaseerd op veilinguitslagen waar dit soort zegels nog verkocht raken, want voor de meeste verzamelaars zijn zulke prijzen niet meer haalbaar . Voor de noteringen daarna veranderde er zo goed als niks op enkele uitzonderingen na. Mogelijks hebben we hier toch wel het plafond bereikt; we zien natuurlijk liever dat er altijd wat bijkomt maar wat voor zin heeft dat als de verkoopsprijzen altijd maar dalen .Wat tot voor een tiental jaar de beste reeksen van België waren betaal je nu nog 20 tot 30 procent en dit ook voor reeksen als het rode kruis van 1915 of koning Albert met helm. Wat vroeger de gouden jaren vijftig waren daar blijft nu niet veel meer van over; dit komt natuurlijk omdat het aanbod dusdanig groot is geworden omdat er meer verzamelaars  stoppen dan dat er beginnen. Voor wie nog met gaten zit in zijn verzameling is het nu wel het moment om deze op te vullen. Wie het niet ziet zitten om een nieuwe catalogus aan te kopen kan deze ook elke zondag inkijken tijdens de vergadering of meenemen naar huis voor één week.

Uw ondervoorzitter    +

       .

september 2019

Beste leden,

Met het septembernummer van ons tijdschrift trekken we het postzegelen opnieuw een beetje op gang, het heeft iets van het begin het nieuwe schooljaar, al is dit voor de meeste onder ons niet meer van toepassing. We hebben opnieuw onze wekelijkse vergaderingen en tombola’s en ook af en toe onze tentoonstellingen. En over tentoonstellen zou ik graag eens een woordje willen zeggen. De laatste maanden zit ik af en toe in een boek te lezen over Fabergé, de grootste filatelist van Finland die ze daar al gehad hebben. Er staan ook foto’s in van tentoonstellingen van de jaren ’30 en ’40,en wat meteen opvalt is dat er daar zo goed als niks van tekst bij staat, enkel eens een jaartal en soms enkele regeltjes. Ook staan de zegels heel dicht op elkaar, en brieven soms met drie boven elkaar. Als je zoiets ziet dan kan je jezelf wel afvragen of we het onszelf niet te moeilijk maken als we willen tentoonstellen in de club, laat staan om deel te nemen aan tentoonstellingen voor punten. Het moet natuurlijk niet zijn zoals 80 jaar terug, er moet natuurlijk een woordje uitleg bij staan, en we mogen onze bladen enige versiering geven in de omkadering, maar te veel tekst is ook niet aan te raden. Ik zal hier misschien op enkele tenen trappen maar teveel tekst kan een negatief effect hebben bij de kijkers, als je een blad hebt met twee of drie zegels bovenaan en daaronder tweederde van het blad met tekst dan heb je véél werk gehad aan een zonder twijfel interessante uitleg maar dat wordt nauwelijks gelezen door de kijkers. Twee jaar terug was ik in Finland op een grote tentoonstelling met op een bepaald moment een tiental kaders over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, en dat was per blad één of soms eens twee brieven, en de rest was tekst. Je begint dan wel te lezen aan kader 1 en 2 maar dan heb je het wel gehad, je gaat niet naar een tentoonstelling om de krant te lezen. Maar iedereen mag natuurlijk op zijn eigen manier zijn bladen opvullen, met of zonder tekst maar liefst wel mét zegels. Dit is meteen een warme oproep om U aan te geven als tentoonsteller, en dit hoeven niet noodzakelijk 10 kaders te zijn, integendeel.                                                                                                                                                                                            

Uw ondervoorzitter

Juni 2019

Beste leden,

Met dit editoriaaltje gaan we opnieuw de zomerperiode in waarbij we ons maandblad een drietal maanden laten rusten. Het is een periode waar het postzegelen op een lager pitje komt, deels omdat we er eens op uit trekken, maar ook omdat het zomerweer er zich niet echt toe neigt om met postzegels bezig te zijn. Eigenlijk is het een mooie periode om eens door onze verzameling te bladeren; dit is trouwens ook goed voor onze zegeltjes zodat ze eens kunnen verluchten. Maar ook om eens te zien waar we mee bezig waren tien of twintig jaar geleden, de tijd van de Elström-zegels met plaatnummers en papiersoorten, of de vogeltjes die we nu nog wel eens krijgen maar zeker niet zoals enkele jaren terug. Daar zijn ongetwijfeld uitgebreide verzamelingen van, net zoals van meerdere koerserende reeksen van toen, maar daar zie je tegenwoordig heel weinig van terug. Waar zit dat allemaal? Is het misschien niet eens een idee om die boeken gewoon eens mee te brengen ter inzage, zonder daarom met tentoonstellen te beginnen. Met de moderne uitgiften is dit helaas allemaal een beetje moeilijk geworden: met de zelfklevende zegels heb je weinig tandingverschillen tenzij eens een ontbrekende lijnperforatie, niet dat het allemaal slecht zou zijn tegenwoordig. Want Bpost doet toch zijn best om mooie zegels uit te brengen, niet allen bij ons maar ook in andere landen. Zoals binnenkort met de nationale vogels, want met natuurzegels zit je altijd goed. En waar het niet altijd lukt met aantrekkelijke zegels, komt men soms met echte druktechnische hoogstandjes voor de dag; hierbij denk ik dan aan Finland, waar men helaas enkel nog zelfklevers heeft, maar waar ze soms kunnen verrassen met verbluffende druktechnieken. Ik vind dan ook niet dat moderne zegels altijd in een slecht daglicht moeten geplaatst worden, vroeger was het beter maar het is nu eenmaal wat het is. Hierbij aansluitend meteen een uitnodiging voor onze ruilbeurs in augustus; daar kun je alles vinden, zowel klassieke als moderne zegels, en er is zeker voor elk wat wils. Nog een prettige zomer!

Uw ondervoorzitter                        

 

Mei 2019

Beste Leden                                  

Naar recente waarnemingen is er een herleving van de FILATELIE? Sommige verzamelaars zijn deze mening toegedaan en steunen zich op de aanwezigheden op de veilingen van de grote veilinghuizen. Er is toch enige twijfel wanneer men rekening houdt dat de zogenoemde  grote veilinghuizen in België sterk zijn afgenomen,  zodanig dat er een concentratie optreedt. We moeten opmerken dat de prijzen bij deze veilinghuizen aangepast zijn aan de markt. We mogen niet vergeten dat zo een huis in de eerste plaats alles van de veiling wilt verkopen, dat zijn hun inkomsten. Zij zijn goed in staat om de marktprijzen via statistieken van vroegere veilingen te bepalen. We merken dat ook op wanneer je materiaal voor de veiling aanbiedt: het is het veilinghuis die de inzet bepaalt. Aan de andere kant heb je de verzamelaar met zijn catalogus waarmede hij zijn aankopen zal organiseren. Men kan zich indenken dat daar interessante aanbieding uitkomen van 20-10% en zelfs lager procenten, dus zeer aantrekkelijk. We stellen ons onmiddellijk  de vraag wat de waarde is van die dure catalogen? Kan men ze alleen nog gebruiken als inventaris? We zien dat ook aan onze leden: men maakt bijna altijd gebruik van de clubcatalogus en wanneer we de vervallen catalogen van de club verkopen hebben we altijd kandidaten. We willen nog eens terugkeren naar de marktaanbiedingen;  we zien dat de eerste dag omslagen geen belangstelling opwekken bij de verzamelaars; voor een stuk is dat te begrijpen want in de zwakke jaren 60-70-80 werden ze per hopen aangemaakt. Het vreemde is dat eerste dag afstempelingen ook afstempelingen zijn. Toch trekt dat geen aandacht van de verzamelaars van gestempelde zegels van vooral de moderne periode, waar deze zegels niet meer te verkrijgen zijn in een gewoon postkantoor en dus weinig gebruikt en moeilijk te vinden zijn. Spijtig genoeg toch geen of weinig belangstelling

Uw Voorzitter

 

April 2019

Beste leden,

Op 10 februari laatstleden hadden we onze jaarlijkse algemene vergadering, en het doet deugd om te zien dat er toch nog ruime belangstelling is voor dit gebeuren. Want als je met bijna zestig aanwezigen bent mag je toch van een succes spreken en het was niet enkel voor onze speciale tombola, want er werd ook vrij aandachtig  geluisterd naar de uiteenzetting van de voorzitter. Bij het begin van het jaar krijgen we de brochure met de nieuwe Belgische zegels voor dit jaar, en het valt op dat het praktisch allemaal blokken zijn. Ze weten in Brussel natuurlijk ook wel dat verzamelaars ze dikwijls tweemaal kopen omdat ze in de voorgedrukte albums zowel als blok en als losse zegels voorzien zijn. Dit probleem heb je niet als je met blanco bladen werkt. We moeten wel zeggen dat ze hun best doen om mooie zegels uit te geven, vooral wie aan thema verzamelen doet komt dit jaar aan zijn trekken. Al lijkt het toch of dit niet zo veel meer gedaan wordt als een jaar of tien geleden. Je kan een prachtige verzameling opbouwen rond een thema maar je riskeert wel dat je in landen terecht komt van om halfvijf donker. De meesten houden het bij gestempelde of postfris; er valt voor beide wel iets te zeggen natuurlijk, maar als je gestempeld doet kom je wel in de problemen met landen met toeslagzegels. Die werden of worden nauwelijks gebruikt, dus is het overgrote deel van deze gestempelde zegels maakwerk. Dat probleem heb je niet met postfrisse zegels. Je hebt er dan wel die zeggen dat een postzegel gebruikt moet zijn ,en dat is ook wel zo maar er is niks verkeerd met postfrisse  of zegels met plakker. Als je ver terug gaat in de tijd met postfris kan de gom wel heel duur worden, postzegels van vóór 1900 zijn meer dan normaal met een plakker(tje) en eigenlijk is het toch de voorzijde die het meeste belang heeft of de tanding. We letten er best wel op dat we gestempelde en postfrisse niet door elkaar gaan verzamelen.

Uw ondervoorzitter.

Maart 2019

Beste leden,                                  

We blijven ons afvragen wat “Bpost” van plan is met de filatelie. Wanneer we het parcours overlopen van de postzegeluitgiften, zien we dat er al vroeg belangstelling was voor de kunstige miniatuurafbeeldingen op de brieven; voor de niet-ontwaarde zegels was deze belangstelling beperkt, waardoor dat ze vandaag zeldzaam zijn. Die trend werd ook opgemerkt door handelaars die, gezien dit lage aantal, zich begonnen te richten op buitenlandse zegels, meestal niet ontwaard. Zo bouwden ze een zaak op die ruim winstgevend was. De Postadministratie merkte dat natuurlijk ook op, en zag daar nu ook winst in om meerdere zegels uit te geven waarvoor geen tegenprestatie nodig was. Zeer snel kwamen de zegels met toeslag tevoorschijn. We merken ook op dat de hoogste waarde toch iets te pijnlijk was voor de geldbeugel van de meeste verzamelaars. We merken dat op omdat in vele verzamelingen van de jaren ‘30 de hoogste waarde ontbreekt. Dat zaakje gaat verder door in de oorlog waar men nu naar topprijzen gaat. Deze zegels verliezen hun waarde na WO II, ook omdat ze massaal aangekocht werden om te ontsnappen de Gut-aanslag. Door die situatie van Winterhulpzegels kreeg de handel van de postzegels een ernstige deuk; we kunnen dat merken aan de lage oplage. Geleidelijk herstelde de markt zich. In de jaren ‘60 stegen de oplagen en werden veel meer zegels verkocht dan er verzamelaars waren; dat wreekt zich nog altijd voor zegels van de jaren 1960 tot 2000. Na WO II nemen de automatische machines, waaronder stempelmachines, enorm toe. Het gevolg was dat kwaliteit van de stempels daalde en het maakwerk de bovenhand haalde. Gewone filatelistische zendingen zijn de laatste jaren bijna onmogelijk: je kunt er nog altijd versturen maar je weet nooit hoe ze aankomen: smerige afstempelingen of doodgewoon niet afgestempeld, dus moet je naar maakwerk gaan. Met de verkoop van de zegels is het al even erg: in jouw lokaal postkantoor kan je zelf de nieuwe uitgiften niet meer aankopen. Laat ons dan maar zwijgen over de nieuwe uitvinding: de duurdere priorzegels - zogezegde snelle leveringen - die in de praktijk niet altijd sneller zijn.

               Uw Voorzitter                         

 

Februari 2019

Beste Leden                                  

“BPOST” heeft geld nodig, wie niet ! Voor 2019 heeft men terug het onderscheid gemaakt, tussen “PRIOR” en gewone genormaliseerde zending tot 50 gr met een frankering van 0,92 € ( bij aankoop van 10 zegels) of 0,95 € (bij aankoop per stuk) ,toch een gevoelige verhoging van het brieftarief. Hier beloofd men een bestelling binnen 3 dagen. Daarbij heeft men  terug de “PRIOR” zending ingevoerd natuurlijk met een meerkost  nl. nu 9.70 € (bij aankoop van 10 zegels) met de belofte om de volgende dag te bestellen. De ervaring heeft ons geleerd dat dergelijke beloften zeer afhankelijk zijn van alle mogelijk omstandigheden. Er moet maar terecht of ten onrechte stakingen uitbreken of de beloften vallen in het water. We hebben daar persoonlijk een ervaring mee. Begin oktober 2018 hebben we bij een postorderbedrijf een bestelling geplaatst die volgens de leverancier, normaal binnen de week moest besteld worden. Uiteindelijk kregen we het pakje besteld einde november. Waarschijnlijk moeten we oorzaak zoeken in de staking in het pakjes sorteer centrum. Een echte verklaring hebben we van de Post nooit gekregen. Dan terug naar de ontvangsten van de Post. Voornamelijk in  filatelistisch milieu wordt nogal veel gefrankeerd met zegels in Belgische fr. Bij onze ontvangen briefwisseling stelden we vast dat heel wat brieven niet afgestempeld waren. Je kunt wel denken dat deze zegels terug zullen gebruikt worden. Bij navraag hoe dat mogelijk was kregen we te horen dat de huidige stempelautomaten die oude zegels niet herkenden. Normaal moet bij bestelling de postbode de zegels vernietigen met een stylostreep, wat maar zelden voorkomt. Dat verhaal is toch niet helemaal juist. In mijn ongestempelde brieven vinden we, naast de niet afgestempelde oude zegels, evenveel moderne zegels die hetzelfde fenomeen tonen. Er moet toch iets aan de machinerie van de post fout lopen. We hebben al horen zeggen dat de stempelmachines meer onderhoud vereisen of meer in  panne vallen dan de daaraan gekoppelde sorteertoestellen. Men kan de ganse installatie niet stilleggen, en dan worden de niet gestempelde brieven dan toch maar gesorteerd.         

Uw Voorzitter           

 

Januari 2019

Beste leden,

Bij deze wil ik namens het bestuur van Philagent jullie prettige eindejaarsfeesten toewensen en een gelukkig Nieuwjaar. Laat ons hopen dat 2019 net zo goed verloopt voor onze club als dit jaar. We hebben het afgelopen jaar ons ledenaantal kunnen behouden met, na een geslaagde postzegelbeurs in augustus, toch een aantal nieuwe leden dewelke we ook geregeld zien op onze vergaderingen. De vergaderingen worden nog altijd goed bezocht maar het is wel een beetje jammer dat we blijkbaar toch een aantal ‘papieren’ leden hebben die we moeilijk naar de Reinaertstraat kunnen krijgen. We gaan toch proberen daar wat aan te doen bij onze tombola’s het komende jaar. In navolging van ons banket dat we hadden op 9 december ter gelegenheid van onze 70ste verjaardag (wie er niet bij was had ongelijk) gaan we de komende maanden extra goede prijzen geven onder de vorm van OBC 1 en 2 van België. Iedereen kent ze wel maar heeft ze daarom nog niet. Voor volgend jaar gaan we verder met onze jaarlijkse ruilbeurs in augustus en ons banket in december. Uiteraard is er elke zondag onze vergadering met op de vierde een tentoonstelling als het mogelijk is: als we in zaal C zitten is dit niet mogelijk. Wie zich geroepen voelt om tentoon te stellen mag zich altijd aanmelden; dit moeten niet altijd tien kaders zijn of gespecialiseerde verzamelingen, we vragen wel dat het om postzegels gaat uiteraard. Wie thuis nog boeken heeft met dubbele zegels mag deze gerust meebrengen op zondag; we hebben al een mooi aanbod maar het mag altijd meer zijn. We willen ook nog een oproep doen voor wie zich geroepen voelt om een artikeltje te schrijven voor ons maandblad, ook hier zou ik zeggen: maak het jezelf niet te moeilijk en hou het zo leesbaar voor iedereen. Graag tot op één van onze volgende vergaderingen, en niet alleen op de 2de en de 4de voor de tombola.

Willy Vervaet

December 2019

Beste Leden                                  

We willen het vandaag het eens hebben over een recente oprisping. Het is al een tijdje dat we bij onze collega’s van Oost-Vlaanderen opmerken,dat men te kampen heeft met het in stand houden van het ledenbestand en men alle mogelijke initiatieven neemt om dit te behouden. Eén van de stimulerende handelingen vonden we in het organiseren van voorverkopen, gekoppeld aan eventuele - al of niet competitieve - tentoonstellingen. Hier verwijzen we naar het Filateliefeest 2018 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de overkoepelde Oost-Vlaamse filatelie organisatie “OOST-PHILA” op 20 – 21 oktober 2018 ll. We zijn getuige geweest van de inzet van een beperkte groep die erin geslaagd is om dat reuze-opzet in goede banen te leiden. Dan spreken we nog niet over al het voorbereidend werk om een competitieve tentoonstelling te organiseren, maar ook om een cataloog te samen te stellen met interessante artikels en spreekbeurten. De deelname van de Oost-Vlaamse filatelieclubs met 186 kaders heeft toch een uitstraling die te goede moet komen aan de clubs. We stellen ons de vraag: heeft deze toch ernstige inspanning enig impact op het lidmaatschap van de Oost-Vlaamse filatelie. We hebben de intentie om daarover een vraag naar voren te brengen bij de eerstvolgende Oost-Phila vergadering.

Uw Voorzitter

November 2018

Beste leden,

De herfstperiode is zo een beetje de tijd van de grote veilingen, zowel in binnen- als buitenland. Daar komt over het algemeen toch materiaal naar boven dat we in onze club weinig te zien krijgen. Ik heb het dan niet over de reeksen van gelegenheidszegels, maar wel over de verschillende watermerken en tandingen. De interesse in die zaken is bij een deel van onze leden helaas tamelijk klein, of zelfs helemaal afwezig. Het is nochtans een mooie manier om uw verzameling flink uit te breiden, want het gaat op enkele uitzonderingen na om de koerserende zegels. Door hun soms lange gebruiksperiode moesten ze op tijd bijgedrukt worden; daardoor kreeg je papier met ander watermerken en soms werden er nieuwe perforatiemachines in gebruik genomen met dan uiteraard andere tandingen. Nu kun je zeggen, ach daar heb ik niets aan maar als je bijvoorbeeld de periode van 1875-1905 van Denemarken neemt, dan heb je daar tien zegels met twee verschillende watermerken en twee verschillende tandingen. Als je dit dan tezamen ziet is dit wel een mooi geheel en dit geldt natuurlijk heel wat landen. Hetzelfde is ook van toepassing bij de verschillende papiersoorten op fosforpapier of welke naam er ook wordt aan gegeven. Het gaat hier om de zegels van 1960 tot ongeveer 1995 waar je soms vier tot vijf verschillende papiertypes hebt; hierbij moet je wel oppassen dat je het niet te ver drijft want dan kan je wel eens verschillen beginnen zien die er eigenlijk geen zijn. Om al deze zaken goed te kunnen onderscheiden heb je wel degelijk materiaal nodig. Wel…..als je het zelf niet hebt dan kan je in de club al deze apparaten gebruiken. We hebben een goede fosforlamp (helaas niet voor Engelse zegels), een watermerkzoeker ( toegegeven, deze is niet zo makkelijk om mee te werken), maar bovenal hebben we een elektronische tandingmeter die echt fantastisch werkt maar die helaas nauwelijks uit de kast komt. En om terug te komen bij de veilingen: het zijn nog dikwijls die aparte tandingen en watermerken die de hoogste prijzen halen.

Willy Vervaet, O-Voorzitter

Oktober 2018

Beste Leden                                  

Vandaag zullen we het eens hebben over de specifieke verzameling van variëteiten. Jaren terug, we spreken hier over de jaren 60 begonnen de filatelisten een groeiende belangstelling te hebben voor allerhande drukafwijkingen. Dat was al gestimuleerd door de catalogus van  Balasse. Hier werd belangstelling gewekt voor krassen, dubbele druk, watermerken enz. die voornamelijk voorkwamen op de klassieke zegels. Daarna begonnen enkele filatelisten oog te hebben voor andere typische fouten die voorkwamen bij de verschillende druktechnieken. Zo kennen we de witte punten en vlekken bij de zegels die vervaardigd werden met hoogdruk techniek,  door onderetsen van het fotografische beschermend zegelbeeld. Door dit onderetsen waren de randen van het beeld zo verzwakt dat er stukje afbraken en zo de witte vlekken en punten op het zegelbeeld veroorzaakten. De algemene trend van interesse voor variëteiten werd ook opgemerkt door de Officiële Belgische catalogus die daar ruim op inspeelde tot groot jolijt van de variëteiten verzamelaars. Later kwam de heer LUPPI met zijn speciaal ver doorgedreven variëteiten catalogus. We hebben toch de indruk dat dat een straat te ver was. Men dient nu te beschikken over een vergrootglas liefst met een vergroting van X 10  waarmee men een klein puntje of streepje kan ontdekken dat met het blote oog niet of moeilijk zichtbaar is. Het geval Luppi doet mij denken aan de specialisten die bij de klassieke zegels proberen te “plancheren”. Dat is  potentieel mogelijk wegens de toegepaste druktechniek. Bij de moderne druktechnieken wordt dat bijzonder moeilijk. Hier moet men hier toch aan toevoegen dat bij Luppi we alles niet over dezelfde kam mogen scheren. Er komen ook duidelijke variëteiten voor,  maar in meerdere gevallen gaat bij toch  extreem ver. We merken toch op dat de filatelistische belangstelling afneemt voor variëteiten op onze postzegels.

Uw Voorzitter   

 

September 2018

Beste Leden                                  

We zullen het eens hebben over de prijzen van de postzegels. De algemene regel is dat de prijzen bepaald worden door vraag en aanbod. Dat klinkt mooi maar is het ook zo? Bij de verzamelaars gebruikt men de prijzen vermeld in de diverse catalogi. Men mag nu niet vergeten dat postzegelcatalogen uitgegeven worden door de vereniging van postzegelhandelaars. Het is dan ook begrijpelijk dat deze heren hun belangen zullen verdedigen. De handelaars zitten nu zeker gekneld tussen vroegere aankopen en de huidige markt die uitgesproken dalend is. We herinneren ons de periode van de jaren ‘50 toen we, buiten clubverband, tot 100% betaalden van de mooie Belgisch catalogus die op de markt gekomen was. Later, toen we in clubverband zegels ging kopen, gebruikte men de  50%  regel. Een grote storing kwam in de jaren ‘60 toen de postzegelhobby hogen toppen scheerde. De oplage van de zegels die in de jaren ‘50 gedrukt werden, was aan de lage kant wegens het debacle van de Winterhulpzegels van de jaren ‘40. Neem als voorbeeld de reeks van het Begijnhof van Brugge uitgegeven op 15.5.1954 met de totale postwaarde incluis toeslag 46 Bef, oplage hoogste waarde 109.524 zegels met daarbij het thema Madonna. Door de opflakkering van de postzegelhobby, waar naar mijn schatting de kaap van 100.000 verzamelaars genomen werd, kwam de toepassing van de regel van vraag en aanbod terug. Handelaars, speculanten en verzamelaars dreven de prijs naar een recordhoogte (in 1964 werd deze reeks in kwantiteit aan handelaars verkocht aan 1000 Bef. de reeks). Een vrij grote winst over een periode van 10 jaar. Het was dan ook niet te verwonderen dat de uitgaven van de jaren ‘60 massaal aangekocht werden. Vandaag moet niemand ze nog hebben. Vanaf de jaren ‘80 zijn de prijzen blijven dalen. Vandaag zijn we op een punt gekomen dat de 50 % regel minstens gehalveerd werd en we zijn waarschijnlijk nog niet aan het einde. Wat is dan de catalogus voor prijzen nog van waarde? We moeten toch opletten: door het dalen van de prijzen en de maatregelen van de post( alle zegels zijn in het postkantoor niet meer te verkrijgen) zullen de moderne zegels en zeker de gestempelde uitermate schaars worden.                                                                                                                                   

Uw Voorzitter    

Juni 2018

Beste leden,                                  

Vandaag willen we eens terugblikken op de geboorte van de eerste postzegel in de wereld. Dat gebeurde in Groot-Brittannië. Rond 1830 zitten we volop in de periode van de eerste industriële revolutie met de uitvinding van de stoommachine. Het was ook de periode van een grote aanzwengeling van de economie. Het gevolg was dan ook, dat er een grote behoefte was aan goedkope communicatie. Hier komen we nu in het gebied van de Post. In Groot-Brittannië bestond er een goede postorganisatie; spijtig genoeg was die zeer duur en zeer complex, denk maar aan de vele tarieven gelinkt aan de afstanden, en voeg daarbij een uitgebreide gewichtsschaal. Zoals in onze contreien was de bestemmeling die dit ingewikkelde port moest betalen. Dat laatste was gesteund op het principe: eerst presteren, dan betaald worden. Daarnaast kreeg de Post ook te maken met allerhande problemen en misbruiken. Enkele voorbeelden: men was afwezig bij het aanbieden van de brief, met had geen geld, men wilde niet betalen of men gebruikte een truck door met een klein kenteken op de buitenkant een eenvoudige boodschap over te brengen en dan de brief te weigeren. Dit laatste brengt ons bij een onderwijzer, Rowland Hill. Deze laatste had nogal belangstelling voor het postgebeuren. Hij ging soms mee met de postbode en van hem kwam het mooi verhaaltje van een dienstmeisje dat op een zekere dag een brief aangeboden kreeg, deze ter hand nam, bekeek en de brief terug aan de bode gaf met de melding “ik hoef deze brief niet”. Een klein merkteken vertelde haar dat haar verloofde die zondag niet kon komen. Het denkpatroon van Rowland Hill ging veel verder en behelsde: laat de verzender voor het port betalen met een kleefvignet met de beeltenis van de toenmalige koningin Victoria, verlaag het tarief tot 1 penny en maak het onafhankelijk van de afstand. Dit voorstel werd bij de koningin gebracht die er zeer enthousiast op reageerde. Het voorstel werd via de regering door de Post aangenomen en ingevoerd. Zo kreeg op 1.5.1840 de  “ Penny – Black “  het daglicht te zien. Dit alles kan ook gezien worden als de voorloper van het U.P.U. gebeuren in 1875.                                                                                                       

Uw Voorzitter

 

Mei 2018

Beste leden,

Met het begin van de meimaand begint ook de wat rustigere zomerperiode op postzegelvlak. De beurzen en veilingen lopen op hun laatste beentjes en het betere weer nodigt eerder uit om buiten te zitten dan te ‘postzegelen’. De echte verzamelaar blijft wel altijd bezig, net als de club dat doet. In tegenstelling tot vorig jaar, waar we nogal dikwijls thuis zaten door de vele sluitingsdagen van het lokaal, zijn we dit jaar de hele zomer present op 4 zondagen in de maand juli na (Gentse Feesten). En voor je het weet is het weer tijd voor onze jaarlijkse ruilbeurs, dit jaar een weekje vroeger op zaterdag 18 augustus omwille van Philexnam (24-26 augustus). Deze datum kan wat ongelukkig vallen, maar was nodig om de handelaren op onze beurs de kans te geven om bij ons te zijn, en dit om te verhinderen dat onze beurs zou doodbloeden bij gebrek aan hen. We horen wel eens de opmerking dat hun prijzen aan de hoge kant zijn, maar je kunt toch niet verwachten dat die mensen hier een ganse dag komen om zegels verkopen aan 5 eurocent of aan 10 à 20% van de cataloguswaarde? Er komt ander materiaal aan bod dan op onze gewone vergaderingen, en dat lokt dan op zijn beurt kooplustigen, waardoor die handelaars jaar na jaar blijven komen. Ook levert dit meestal enkele nieuwe leden op, meestal mensen die met één van onze leden meekomen en zich direct thuis voelen. Er is dit jaar ook een kleine wijziging voor de leden die onze beurs bezoeken: het waardebonnetje van € 2 wordt vervangen door een éénmalige dubbele inschrijving voor de aanwezigheidstombola’s van de 2de en 4de zondag van de maand september of oktober. Wij hopen op een grote opkomst voor onze beurs, want dit is bepalend voor het inrichten van toekomstige manifestaties.

Nog een mooi zomer gewenst!

Willy VERVAET
Ondervoorzitter

 

April 2018

Beste leden,  

Vandaag willen we eventjes stilstaan bij de prijsvorming van de aankoop en verkoop van postzegels en gelopen stukken. De basis is in   België nog altijd de officiële catalogus. We dienen er toch bij te vermelden dat deze catalogus een document is die door een handelaarsorganisatie wordt opgesteld. Het is dan ook niet te verwonderen dat tussen de verschillende catalogi een verschil optreed. Vroeger was dat een stabiele toestand: bij het ruilen tussen de verzamelaars werd meestal de formule van 50 % van de catalogus toegepast. In de rand moeten we toch opmerken dat er dan ook meerdere catalogussen bestonden denk aan Prinet, Balasse en nog andere. Vandaag is de situatie heel verschillend: de druk van vraag en aanbod is groot geworden. Sommige prijzen in de officiële Belgische catalogus hebben geen betekenis meer, denk aan de uitgiften van de jaren 60 tot 80: deze zegels worden nu verhandelt tot soms ver onder de aankoopwaarde. Andere verkoopbare zegels halen prijzen van 10 à 30% van de catalogus. Alleen de goede reeksen,  in prima staat en met certificaat halen nog goede prijzen. Wanneer we naar de prijzen van de omslagen kijken dan is het hek helemaal van de dam. Heef het nog zin om deze in de catalogus op te nemen? Het moet voor de echte handelaar toch een echte nachtmerrie zijn. Die man heeft zijn winkel en dat betekent kosten: ofwel kapitaal ofwel huur. Daarbij komen nog de verwarming, verlichting en eventueel personeel en belastingen met de daaraan verbonden boekhouding. En dat moet men bekijken in een dalende markt. Wanneer men vandaag voor 100 euro aankoopt is men niet zeker dat men, zelfs binnen een kleine verkoops-termijn, zijn centen met winst kan recupereren. Voor langere verkoopstermijnen wordt dat nog erger. Voor de pseudohandelaars die zich meestal in de clubs bewegen geldt dat ook, maar in mindere mate: ze hebben minder kosten en kunnen zich sneller aanpassen. In dat zeer labiel stelsel kunnen we maar één goede regel voorhouden:  koop tegen de laagste prijzen.  

Uw Voorzitter

Maart 2018

Beste Leden                      

Vandaag laten wij terug ons oog vallen op onze hobby “ de filatelie”. Sommige buitenstaanders laten zich minachtend uit over onze hobby. Filatelie is geld uitgeven om enkele albums vol met alle mogelijke prentjes te kleven waaraan men niets heeft. Een andere groep kijkt met ontzag naar de verzamelingen: die persoon heeft een uitgesproken fortuin in zijn bezit met zijn verzameling, dit gesteund door een primitief inzicht op de dure reeksen in de postzegelcatalogus. Zoals gewoonlijk ligt de waarheid tussenin. Ja, het is waar dat een postzegelverzameling niet kan samengesteld worden zonder centen uit te geven, iedereen volgens eigen beurs, maar elke hobby heeft zijn eigen prijs. Kijk eens naar het voetbal, alleen gaan kijken kost al geld. Wanneer de match gedaan is blijft er niets anders over dan een kortstondig geheugenstrookje en de centen zijn in rook opgegaan. Dat kunnen we van de filatelie niet zeggen. Als opmerking kunnen we de overtuiging verklaren dat de filatelie meer dan één positieve effect heeft. Men kan de filatelie niet beoefenen zonder een degelijke concentratie. Het is een geestelijke oefening om, wanneer men postzegels verwerft, na te gaan dat de  juiste en kwalitatieve tanding aanwezig is. Ook het centreren van het beeld van de gekozen zegel heeft zijn belang, samen met eventuele beschadigingen b.v. kleine scheurtjes, sporen van een scharniertje, verdunningen. Voor de verzamelaars van gestempelde zegels telt de netheid van de stempels eventueel centrale stempels, juiste datum enz.. We mogen zeker onze themaverzamelaars niet vergeten waar een grondige studie nodig is over het gekozen onderwerp. Last but not least mogen we de marcofilie niet vergeten, beter misschien de postgeschiedenis genoemd, die een ontzaglijk zoekwerk betekent aan postvoorschriften, tarieven en inventarisering van de stempels van een bepaald postkantoor.  Dit alles vereist volgens mijn menig toch een goede hersenoefening die zeker effect heeft op de gezondheid. Laat ons met veel plezier en overtuiging onze filatelistisch hobby verder zetten. 

Uw Voorzitter

Februari 2018

Beste Leden                      

Zo zijn wij nu het nieuwe jaar 2018 goed in gegaan. Voor Philagent is 2018 een heel bijzonder jaar. Dit jaar vieren wij ons 70 jaar bestaan en dat moet toch met enige luister gebeuren. We kunnen nu al verklappen dat we reeds beslist hebben om bij deze verjaardag, die toevallig ongeveer samen valt met ons banket, naast een aangepast menu ook voor wat muziek te zorgen. Geen plaat of band maar wel life, dat wil zeggen dat dit  gezellig samenzijn zal opgevrolijkt worden met een drietal muzikanten die met hun instrumenten voor aangepaste deuntjes zullen zorgen. Bijkomende feestelijkheden die in het lopend jaar zullen plaats vinden moeten nog in de komende tijd in de bestuursvergaderingen uitgewerkt worden. We houden U tijdig op de hoogte. Met een kleine daling van het ledenbestand van de laatste jaren hebben we mogen vaststellen dat in 2017 terug een lichte stijging werd waargenomen We hopen dat dit elan zich in de volgende jaren verder zal zetten. Gezien de graad van aanwezigheid bij de gratis tombola, dat een succes mag genoemd worden,  gaan we in 2018 daarmee verder. Maar door ons speciaal jaar mag hier ook iets speciaal plaats vinden. Straks op 25 februari hebben we onze algemene vergadering: hier hebben we ook gekozen voor een belangrijke verandering, naast het inkorten van alom gekende elementen is het wijzigen van de controle van de boekhouding ingrijpend. Vroeger werd er op twee leden beroep gedaan. Die vrijwilligers kregen gedurende een beperkte tijd tijdens een afgesproken wekelijkse vergadering tijd om de boeken te controleren. Ge kunt goed begrijpen dat wegens de beperkte tijd deze controle alles behalve grondig kon zijn. Dit jaar hebben we gekozen voor één controleur die weken op voorhand de boekhouding mee naar huis kan nemen en daar de nodige tijd kan besteden aan dit nazicht en om eventuele vragen te stellen. We hopen dat deze nieuwe regeling de goedkeuring van de leden zal krijgen. 

Uw Voorzitter

Januari 2018

 Beste Leden

Het bestuur van Philagent wenst U een goed en voorspoedig jaar 2018. Moge 2018 U nog veel vreugde brengen in uw hobby, de filatelie. Tot nu toe is het bestuur van Philagent erin geslaagd om voor onze leden voldoen de zegels ter beschikking te stellen. We zijn natuurlijk van plan om met deze activiteit door te gaan. Geniet verder ook van een gezellige babbel tijdens onze wekelijkse bijeenkomst bij een passend drankje. Onze gratis tombola’s, tweemaal per maand, worden verder in stand gehouden. We overwegen wel de 4 verrassingstombola’s af te schaffen omdat ze hun doel missen; de definitieve beslissing wordt U op de algemene vergadering van 25 februari 2018 medegedeeld. We moeten spijtig aan onze lede ter kennis brengen dat in februari 2018 de toegang tot het lokaal één zondag niet mogelijk zal zijn omdat de oprit opengebroken zal worden. U wordt tijdig ingelicht over de juiste datum. We herhalen voor onze nieuwe leden dat Philagent beschikt over een nieuwighedendienst van Belgische zegels. Wanneer U belangstelling heeft, neem dan contact op met het bestuur, want een abonnement bij de filatelistische dienst in Mechelen dekt niet altijd alle wensen van de verzamelaar. De club biedt U ook een gans pallet aan filatelistisch materiaal aan tegen verminderde prijzen, dus breng een bezoek aan onze winkel. 2018 is ook het jaar waarin we onze 70ste verjaardag mogen vieren. Deze valt in december en we plannen toch een speciale actie, meer daarover in de loop van het jaar. Het bestuur is ook bijzonder verheugd dat we, in toch ongunstige tijden, ons ledenbestand op peil kunnen houden. Mochten er toch leden zijn die aanmerkingen hebben over de werking van de club, dan staat de voorzitter steeds klaar met een luisterend oor.

Uw Voorzitter

 

December 2017

Beste Leden                      

Stilaan gaan we de winter periode in. Het is de tijd van korte, eerder donkere dagen en grillig weer. Het is ook de gepaste tijd om de binnenhuisactiviteiten boven water te halen en verder te ontplooien. De filatelie is één van de vele mogelijkheden en biedt zeker een mooie uitkomst. De aangeschafte zegels kunnen in de albums geplaatst worden. De zegels van de brieven en brieffragmenten kunnen nu zorgvuldig afgeweekt en gedroogd worden. De zelfklevers worden nu met voldoende tussentijd, dat als veiligheid om te ontsnappen aan te lang blootstelling aan toch niet zo gezonde producten ( Hexaan, trichloorethyleen enz.), van hun papier verwijderd worden. Daarna wordt er nog een zorgvuldige nabehandeling toegepast om beschadiging door het blijven kleven te elimineren. Zo groeit uw landenverzameling op weg naar volledigheid verder aan. Nu is er ook ruimte om variëteiten op te sporen en in de verzameling onder te brengen. We mogen ook de themaverzamelaar niet vergeten die nu voldoende tijd krijgt om de literatuur van hun onderwerp door te nemen of om nieuwe onderwerpen op te sporen. Ook de marcofilatelisten kunnen nu niet alleen de brieven van hun type verzameling klasseren, maar ook de postinstructies dienaangaande opsporen en hun toepassingen of afwijkingen catalogeren. Zo worden de lange winteravonden op een aangename manier doorgebracht als alternatief voor het televisie kijken, die door al zijn herhalingen vervelend begon te worden. We vestigen nogmaals de aandacht van onze leden op het feit dat de materialen voor deze winteractiviteiten in onze club bekomen kunnen worden met clubkorting.   

Uw Voorzitter

November 2017

Beste Leden                      

In december 2017 bestaat Philagent 69 jaar. In die 69 werkjaren waren er enkele opmerkelijke feiten vast te stellen. De stichting van Philagent begon met een onenigheid in een bepaalde Gentse club, de details ervan zijn in de geschiedenis verdwenen. Een deel van de leden van deze club, samen de initiatiefnemers, vertrokken en gingen zich vestigen in het befaamde Gents hotel “Den Ijzer”. Hotel “Den Ijzer” schafte een onderkomen aan heel wat verenigingen. Al heel snel kreeg Philagent de bijnaam “ Postzegelclub den Ijzer”.  Gelukkig beschikken we vandaag nog over het verslagboek van de bestuursvergaderingen van de eerste jaren. Daarin kunnen we iets merkwaardig vaststellen: het toenmalig bestuur zette zich, om voor mij onbekende redenen, zwaar af tegen de KLBP. Dat taboe is jarenlang bewaard gebleven en pas wanneer het vijftig jaar bestaan in zicht kwam heeft het bestuur van Philagent beslist om lid te worden van de KLBP. De reden daartoe was dat de KLBP een serieuze vinger in de pap had bij het toekennen van de voorverkopen en dat waren we net van plan te organiseren. Dat lidmaatschap werd een tiental jaren behouden, tot  bij ons 60-jarig bestaan wij voor een laatste keer een voorverkoop met tentoonstelling wilden organiseren en bot vingen. Prompt reageerde het bestuur van Philagent met het lidmaatschap van de KLBP niet te verlengen. Philagent bleef in goede gezondheid. Toevallig ontdekten we het verkeerd principe bij de veilingen die we vanaf de jaren‘70 ingevoerd hadden, dat men na de veiling de niet verkochte loten tegen de aankoopprijzen kon verwerven. Het gevolg ervan was dat we op de veiling nog maar weinig verkochten. Dat bracht ons op de idee van de directe verkoop. Samen met de twee gratis tombola’s per maand bleek dit een schot in de roos en nam de levenskracht van Philagent tot op vandaag toe, spijts een aantal negatieve berichten. We mogen misschien afsluiten met de opmerking dat het bestendigen van het succes van Philagent zal afhangen van de creativiteit van het bestuur.    

Uw Voorzitter

Oktober 2017

Beste Leden                      

Vandaag stellen wij ons de vraag hoe de filatelie zal evolueren in de toekomst. Persoonlijk zijn we overtuigd dat de filatelie in het algemeen nog ettelijke jaren zal meegaan, maar beperkt. Het probleem komt door de jeugd jonger dan 20 jaar. Deze groep heeft weinig of geen belangstelling meer voor de filatelie. We zien ook geen beterschap in de komende jaren. De samenleving is grondig gewijzigd en men heeft vele andere bezigheden die meer of minder ook een opvoedende waarde hebben. We blijven over met de groep vanaf 40 jaar. Als hobby blijft de filatelie belangrijk. Heden te dage zijn de aanbiedingen van filatelistische stukken ruim en de prijzen matig. Voor de verzamelaar die zijn verzameling van de hand wil doen zijn het geen goede tijden. Bij de handelaars schept het slinkende afzetgebied een probleem. De ruime en gemakkelijke winstmarges van de jaren 60 zijn definitief voorbij. De aankoop van beschikbare verzamelingen komt zwaar onder druk te staan en men koopt alleen maar goede stukken tegen een eerder lage prijs. Men mag niet vergeten dat winkels van filatelistisch materiaal een hoop kosten hebben. Denk maar aan het onderhoud van het pand, de BTW verplichting, de verwarming enz. Men ziet wel het succes van de commerciële veilingen, die nog voldoende opbrengen voor de inrichters ervan. De amateur-handelaars doen ook nog mee: zij hebben het voordeel dat hun kosten minder zijn. De laatste jaren is er een grote speler op de markt gekomen, namelijk het internet. Iedereen kan nu op het internet verkopen. Het grote succes komt van de kleine loten met een inzetprijs lager dan 10 euro. Het risico dat men bedrogen word is dan ook beperkt. Maar de inspanning die men bij dergelijke verkoop moet leveren o.a. de boekhouding, de facturatie en de verzending is niet in verhouding met de inkomsten. Terug naar onze oorspronkelijke stelling: binnen de 10 à 20 jaar zal het ledenbestand van de clubs zo gedaald zijn dat er maar weinig meer zullen overleven. Dit zal ook voor een stuk afhangen van de creativiteit van de clubbesturen.

Uw Voorzitter

SEPTEMBER 2017

Beste Leden,                      

Na de verlofperiode willen we het eens hebben over “De heilige Huisjes”. Dat is een term die af en toe in de filatelie opduikt. Het slaat hier op filatelistische studies die door, wat we kunnen noemen ‘eminente schrijvers’ gepubliceerd werden. Dat zijn schrijvers die soms een flinke tijd hebben gedaan om voldoende informatie te verzamelen. Deze studies worden niet alleen gebruikt om de filatelistische kennis van de lezer te verhogen maar ook als een soort catalogus voor de belangstellende om een verzameling te vervolledigen of om een nieuwe verzameling op te stellen. Vooral bij het verzamelen van nieuw materiaal komt men soms tot de ontdekking dat in de gebruikte literatuur hiaten voorkomen, maar geen nood: we moeten toch rekening houden dat een perfecte studie zonder tekortkoming eigenlijk niet bestaat? Een goede filatelist zal dan de betrokken schrijver met de nodige diplomatie attent maken over zijn bevindingen, want zo leren we toch van elkaar nietwaar?  Mijn ervaring heeft mij geleerd dat je in heel wat gevallen bot vangt. De betrokken schrijver aanvaardt uw opmerkingen niet want hij heeft jaren gewerkt aan het onderwerp en weet er alles van. Dat noemen we nu een “Heilig Huisje”. In feite schaadt dat weinig de filatelie: men kan doodgewoon, wanneer de tijd rijp is, een eigen verbeterde studie uitgeven. Men kan ook doodgewoon doorgaan met de gestarte verzameling verder volgens de bestaande studie uit te werken, want vroeg of laat komt men toch achter de waarheid, met de filatelistische hoop dat je zelf geen heilig huisje bouwt. Als besluit kunnen we meegeven dat iedere studie die men gebruikt om een verzameling op te bouwen kritisch moet bekeken worden om anomalieën vast te stellen. Wanneer je iets vaststelt,  toetst eventueel jouw bemerkingen eerst met de  schrijver indien hij ontvankelijk is voor opmerkingen.                             

Uw Voorzitter

 

JUNI 2017

Beste leden                      

Om een zicht te krijgen op het geheel geven we U hierbij nog de oplagen: voor de 725 + 725a ( 1,35 fr.)  is dat 243.677.800 exemplaren, aan 200 zegels per vel is dat 1218389 vellen. Voor de 726 ( 2,25 fr.) zijn er dat 5970470 exemplaren, aan 150 zegels per vel wordt dat 39803 vellen en voor de 727 ( 3,15 fr.) zijn dat er 21077100 exemplaren, ook aan 150 zegels per vel wordt dat 140514 vellen. Voor al de 4 verschillende zegels  hebben we de raster van de rasterdiepdruk kunnen aantonen, waardoor we tot de voorzichtige conclusie zijn gekomen dat voor de 2,25 fr.  en voor de 3,15 fr. er maar één drukrol geweest is. Voor de 1,35 fr. hebben we er het raden na; door de twee type zegels zullen er minstens twee geweest. Nu kan men zich de vraag stellen hoe lang gaat zo een drukrol mee, met de kennis dat de rasterdiepdruk gebruikt werd voor grote oplagen. Aan de hand van het al of niet grote aantal drukdatums kan men misschien toch een beeld vormen wanneer we de sleet van de rol zouden kunnen detecteren. De oplossing is natuurlijk het aan de zegeldrukkerij vragen, maar dat men na 70 jaar nog mensen gaat vinden die daar kennis van hebben, is uitgesloten.

We kunnen ook de vraag stellen hebben of ze het archief bijgehouden hebben en staat er daarin iets gerapporteerd? Dan blijft er voor mij nog een rubriek open en dat is de marcofilie; men kan een verzameling aanleggen van de stempels op zegels of documenten, brieven postkaarten en andere, van de postkantoren die in de tijdspanne van 14.6.1946 tot 1.10.1959 werden gebruikt. Met dit betoog hebben we proberen aan te tonen dat men met een zeer simpele reeks een gans leven en een boekenkast kan vullen.

Uw Voorzitter

 

MEI 2017

Beste Leden                      

In het verleden hebben we regelmatig de aandacht getrokken op de uitgebreide mogelijkheden van de filatelie. Vandaag willen we een denkoefening houden over wat in de praktijk allemaal mogelijk is. We hebben daarvoor willekeurig gekozen voor de reeks 725/727. Naast het open gaatje in uw album, op te vullen met ongestempelde of gestempelde zegels, vermeld de officiële Belgische catalogus nog de zegels die ongetand zijn met een oplage van 300 stuks, een Ministervelletje, maximakaarten en een Luxevelletje; daarbij kunt u nog de variëteiten uit de cataloog of uit het boek van Luppi ( beschikbaar in onze bibliotheek) bijvoegen. Men kan het ook over een andere boeg gooien en zich richten op een “thema” -verzameling. Er zijn toch vele fotokaarten met boten van Oostende – Dover al of niet met gewone stempels, gelegenheidstempels of bootstempels op de markt gebracht. Wanneer we verder in onze catalogus kijken dan vinden we de toegepaste druktechnieken  rasterdiepdruk/heliogravure; het is misschien het ogenblik om ons eens te verdiepen in de druktechnieken gebruikt bij het drukken van zegels. Bij de gekozen reeks wordt dat een moeilijke opdracht. De druk van deze zegels is niet van de beste kwaliteit. Zoekt men de mooiste druk dan kan men de rasterdiepdruk aantonen. Bij de minder goede druk wordt het twijfelachtig indien men te doen heeft met een heliogravure of een versleten rasterdiepdruk. Ofwel vindt men informatie in de literatuur of in publicaties van de zegeldrukkerij van Mechelen. Komt men niet aan zijn trekken dan kunnen we het empirisch doen. Hier verzamelt men een zo groot mogelijke waaier van zegels met in de boord de drukdatum. Deze drukdatums worden aangeboden in veilingen en beurzen, maar vragen toch een intensieve zoektocht.

( wordt vervolgd )

Uw Voorzitter

 

APRIL 2017

 Beste Leden,                      

We kunnen vandaag niet ontkennen dat filatelistisch materiaal, op enkele uitzonderingen na, op een dalende koers liggen. Waar is de tijd dat we onze zegels aankochten tegen  50% en meer van de catalogus, terwijl dat nu meer gaat aanleunen tegen 25 % en zelfs 10%. Ook de  jaarlijkse verhoging van de catalogusprijzen uit het verleden is nu zoek. Dat heeft als resultaat dat waar men vroeger speculatief meerdere reeksen als belegging aankocht (wat een goede stimulans voor de filatelie was) dit nu volledig verdwenen is, en de markt overstelpt word met overschotten. Ieder hobby kost geld en in vele gevallen blijft er slechts een herinnering of een paar foto’s van over. Bij de filatelie hebben we onze kleinoden  in een album dat nooit volledig is en altijd kan uitgebreid worden. Het nadeel van een landenverzameling is, dat spijts de daling van de aanschafprijzen, de laatste loodjes het duurst wegen. Hier ontsnapt men niet aan de drang om de laatste witte vlakken op te vullen. Gelukkig biedt de filatelie naast de landenverzamelingen tal van andere mogelijkheden. Men kan vandaag zelfs met een beperkt budget een vrij interessante verzameling aanleggen. Hier denken we aan de’ thema’ filatelie en allerhande studies die we vandaag ‘postgeschiedenis’ noemen en zo meer. We zien vandaag toch een kleine groeiende belangstelling van de  40 tot 50-jarigen voor de filatelie. Ofwel zetten ze iets verder van familieleden ofwel zoeken ze een vernieuwing. Kan men in de computertijd de jeugd terugwinnen? We denken dat dit mogelijk is. Prentjes in een boek kleven bestaat nog altijd, denk ook aan de Pokemonrage of het verzamelen van allerhande foto’s uit fanclubs. Hier zitten mogelijkheden met een voor ons verborgen stimulans die we misschien naar de filatelie kunnen overdragen. Vanuit een standpunt van oudere verzamelaars hebben we veelal op school de start gevonden voor de filatelie. De onderwijzers steunden dat initiatief want het was leerrijk. We kunnen alleen maar hopen dat de postzegelclubs daar de juiste rode draad kunnen vinden.                                                       

Uw Voorzitter