PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

RUILEN EN VERKOPEN

Tijdens de ruilvergaderingen kunnen de leden, welke in orde zijn met hun lidgeld, hun verzameling(en) aanvullen en hun dubbele zegels ruilen, persoonlijk kopen of verkopen aan andere leden. Zij kunnen ook beroep doen op de club om als tussenschakel te fungeren, via de diensten directe verkoop of, bij uitzonderlijk materiaal, de dienst veilingen.

De dienst directe verkoop biedt de mogelijkheid om zijn zegels van de hand te doen via een lijst met beschrijving, quotering en prijs, welke in elk boekje van het jaar verschijnt. De zegels worden gedurende enkele maanden door de dienst bijgehouden ter verkoop, en de afrekening geschiedt meestal na 6 maanden. De kosten voor deze dienst zijn laag (meer informatie bij het verantwoordelijk bestuurslid, Mr.Bracke) en men bereikt alle geïnteresseerde leden van zijn club.

Veilingen (leden verkopen aan leden) worden georganiseerd voor het betere Belgische materiaal, omwille van zijn waarde (topreeksen) of het unieke karakter (curiositeiten,..). De loten kunnen ingeleverd worden tot 6 weken vóór de veiling en worden verrekend of teruggegeven uiterlijk 4 weken na de veiling. Kosten en voorwaarden kunnen verkregen worden bij het verantwoordelijk bestuurslid, Mr.Bracke.

Volgende zegels of poststukken zijn te koop voor de leden. Niet leden dienen eerst lid te worden.
Telkens op de zondag vergaderingen bij dhr. Bracke Vincent.

U kunt hieronder een lijst selecteren, of u kunt een land selecteren