PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

PRIVACY VERKLARING

De website www.philagent.be is eigendom van en wordt onderhouden door philagent met als zetel Reinaertstraat 28, 9000 Gent. 

De site valt onder het recht en de regels van België

Philagent respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en verwerkt alle persoonsgegevens op een behoorlijk en zorgvuldige wijze zoals is voorgeschreven door de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation).

Medewerkers van philagent behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

Philagent informeert haar leden over het reilen en zeilen van de club. Zij informeert haar leden over alle mogelijke topics die verbandhouden met het verzamelen van postzegels en aanverwanten. Dit gebeurd op de wekelijkse vergaderingen, via de website, via het maandelijks tijdschrift, via mail. Zij int het jaarlijkse lidgeld.

Hiertoe wordt gevraagd naar naam, postadres, mail adres, telefoon- en/of gsm nummer.

De persoonsgegevens worden bewaard in de archieven van de vereniging, zodanig dat de vereniging ook in de toekomst zal kunnen terugblikken op de populatie en de geschiedenis van de vereniging.

Deze website maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies.

Philagent neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies. Alle data worden opgeslagen in een beveiligde database onder een persoonlijk account. Alles wordt bewaard op het secretariaat van de vereniging.

Philagent verkoopt, of verhandelt, de aan haar verstrekte gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en ter beschikking gesteld aan BPost voor het versturen van het maandelijkse tijdschrift.

Heeft u informatie nodig of heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met philagent via het contact formulier of met het bestuur tijdens de wekelijkse vergaderingen.

U beschikt over een recht op toegang tot en op verbetering van uw persoonsgegevens.

U beschikt over het recht uw persoonsgegevens te laten wissen uit de data bestanden.

Voor de uitoefening daarvan kan u eveneens contact opnemen met het bestuur van philagent.

Heeft u het gevoel dat uw zaak niet correct wordt afgehandeld, dan kunt u zich richten tot

de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie www.privacycommission.be)

Philagent kan de tekst van deze Privacyverklaring aanpassen indien dit nodig is op basis van nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in wet of regelgeving. Wijzigingen worden hier bekend gemaakt. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.