PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LID WORDEN

Lidgeld 2023

Het Bestuur heeft besloten het lidgeld voor 2023 te bepalen op  € 12,00 ( € 1 voor leden jonger dan 18 jaar).

De leden kunnen vanaf nu hun lidgeld betalen bij Dhr. Chris Taeldeman, en dit elke zondag in het clublokaal. Als bewijs krijgen zij hun nieuwe lidkaart 2022. De leden welke slechts sporadisch naar de ruilvergaderingen kunnen komen, maar toch op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt in de wereld van de filatelie, kunnen hun lidmaatschap betalen via het overschrijvingsformulier dat zich achter- aan dit tijdschrift bevindt..  De nieuwe lidkaart wordt dan met het eerstvolgend maandblad opgestuurd. Leden die hun bijdrage voor het jaar 2022 al betaald hebben in de club vóór 14 november ( gele fluostreep door lidnummer) hoeven niets meer te doen.

Leden met een door ons gekend mailadres, krijgen hun boekje daags na de 4de zondag in hun mailbox.

Het lidmaatschap 2023 geeft recht op dit tijdschrift, het gratis ontlenen van de catalogen, de gratis aanwezigheidstombola's, het aankopen van filatelistisch materiaal aan clubprijzen en het kopen van loten postzegels in de directe verkoop.

Wenst u lid te worden van PHILAGENT dit kan op volgende manieren:

U komt op een van de zondagvergaderingen en geeft u op als nieuw lid bij het bestuur.

Of u stuur een mail naar: koninklijke.philagent@skynet.be en geef uw identiteit gegevens door.
U stort het jaarlijks lidgeld van € 12,00 op bankrekening van PHILAGENT: BE56 3900 6917 4088

Nieuw lid

Elk nieuw lid krijgt bij zijn eerste bezoek op een zondagvergadering een welkomstgeschenk. Indien gewenst krijgt hij/zij een peter of meter toegewezen die hem/haar wegwijs maakt in de mogelijkheden van onze club en in de wereld van philatelie.

U krijgt het maandelijks tijdschrift. U kan catalogussen en naslagwerk raadplegen en uitlenen.

U kunt maandelijks deelnemen aan de gratis tombola.

U kunt materiaal en zegels aankopen bij de club.