PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

GESCHIEDENIS

Een postzegelclub werd opgericht te Gent op 12 december 1948, voor onbepaalde duur, onder de naam PHILAGENT.

Gentse vereniging van postzegelverzamelaars.

De vergadering werd bijgewoond door 62 personen die als stichtende leden worden beschouwd. Het lokaal was "Hotel De Ijzer" in de Vlaanderenstraat te Gent. We hebben nog één van de stichtende leden in ons midden, de heer M.DELIAERT.

De statuten van “PHILAGENT” werden op 9 januari 1949 door de ondervoorzitter voorgedragen en op 16 januari 1949 door de aanwezige leden goedgekeurd.

Reeds in het eerste jaar werd de basis gelegd voor de maandelijkse gratis tombola. Er werd namelijk  een gratis tombola georganiseerd ter gelegenheid van het inschrijven van resp. het 125ste en het 140ste lid. Op 22 januari 1950 werd dan de maandelijkse tombola ingevoerd, bestaande uit uitsluitend filatelistisch materiaal. Tot op heden werd deze traditie bewaard.

Ook in het eerste jaar werden de maandelijkse tentoonstellingen ingevoerd. Leden konden hun verzamelingen aan een breed publiek presenteren, uitgezonderd tijdens de maanden juli, augustus en januari, de maand van de algemene vergadering. Deze traditie werd tot 1997 in ere gehouden, maar toen tijdelijk stopgezet omwille van problemen met de zaal (de renovatie en nadien de sluiting van café  “ Den Ijzer”). In februari 1999 werd de draad terug opgenomen in ons nieuw lokaal, het “Centrum Reinaert”.

De wekelijkse vergaderingen zijn altijd op zondag geweest, ook op feestdagen. De club kende een gestage groei: eind jaren ‘60 waren er 400 leden, op 18 januari 1976 vermelde de voorzitter er 585 en 1980 het absolute hoogtepunt met 593 ingeschreven leden. Op dit ogenblik zijn we zo’n 200 actieve leden.

Op 1 december 1974 werd begonnen met de organisatie van veilingen en werd een veilingcommissie samengesteld.

Clubreizen werden vanaf 1975 georganiseerd, maar deze traditie stierf een stille dood begin de jaren ‘90 wegens gebrek aan belangstelling.

 De aankoop van catalogen ter inzage van de leden werd vanaf het ontstaan ook een jaarlijkse gewoonte.

 De eerstedag-omslagen met Philagentembleem kwamen er in het begin van de jaren 60, en bestaan nog steeds: sedert 1998 kregen ze zelfs een jubileumtintje.

 In 1975 werd gestart met voordrachten op dinsdagavond, maar wegens gebrek aan belangstelling in 1977 terug afgeschaft.

In 1970 sloten we ons aan bij Oost-Phila en in 1976 werden we lid van de K.L.B.P. ( Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelclubs) en de Culturele Raad van Gent. In 1980 werden we ook lid, samen met een twintigtal andere Gentse clubs, van de Gentse Verstandhouding. Dit verbond ging ter ziele einde de jaren 90.

In januari 1985 werd de uitnodiging tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering onder vorm van een “proefnummer” van tijdschrift verstuurd. Eind 1985 werd dan een volwaardig, periodiek tijdschrift opgestart, dat sedert september 1995 op maandelijkse basis een band poogt te scheppen tussen de leden en de club.

In 1977 werden er prijskampen voor gestempelde zegels georganiseerd, eerst met heel veel succes, maar alras doken er “valse” of “vals aangebrachte” stempels op en werd dit initiatief dan ook stopgezet op het eind van de jaren ‘80.

In 1978 werd aan de leden gevraagd een kaartje op te sturen vanuit hun vakantieplaats. Dit initiatief bezorgde ons een mooie collectie kiekjes en bijhorende postzegels, te kijk in het archief.

In 1974 vierde PHILAGENT zijn 25ste verjaardag met veel luister in het Maaltepark, toen een feestzaal. Ook 30 j. werd gevierd met een etentje ( in het Boerenhof te Oostakker), terwijl de 35ste en 40ste verjaardag meer filatelistisch werden gevierd: in 1983 met een tentoonstelling in het Bijlokemuseum, en 40 j. met onze eerste voorverkoop “Promotie van de Filatelie” in het Dienstencentrum Gentbrugge op 21 en 22 april 1988.

We droegen ook ons steentje bij aan enkele initiatieven in samenwerking met andere clubs: tentoonstellingen in het Museum van Volkskunde tijdens de Gentse Feesten, in het (vroegere) EGW- gebouw aan de Zuid, enz...

Ook individuele leden namen in naam van PHILAGENT deel aan tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland, te veel om op te noemen.

De kroon op ons werk, ook letterlijk nu, is de toekenning door Zijne Majesteit Koning ALBERT  II van de titel “Koninklijk”op 7 december 1998 aan onze vereniging, zodat we onze volgende 50 j. kunnen tegemoet gaan als “KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB  PHILAGENT”.

In 1999 door dat het hotel De Ijzer voor lange tijd werd gesloten voor renovatie werken moest de vereniging uitkijken naar een nieuw lokaal. Het werd het "Centrum Reinaert" in de Reinaertstraat te Gent in hartje Brugse poort. Daar is het lokaal tot op heden nog steeds gevestigd.

In 2006 telt de vereniging meer dan 200 leden en is uitgegroeid tot een dynamische vereniging waar elke postzegelverzamelaar zijn gading kan vinden. Elke zondag komen er gemiddeld een 50-tal leden naar het lokaal afgezakt.

We hopen u, geïnteresseerde verzamelaar, met dit kleine overzicht van meer dan 50 jaar werking, warm te kunnen maken om ons eens een vrijblijvend bezoekje te brengen op zondag. Misschien maakt u daarna snel deel uit onze vriendengroep, postzegelverzamelaars.