PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

HET BESTUUR

De besrtuursleden en hun functies 2017
  VOORZITTER  
   
  Oswald Demeyer
voorzitter@philagent.be
 
     
ONDERVOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER TIJDSCHRIFT
Vincent Bracke
secretariaat@philagent.be
Willy Vervaet
penningmeester@philagent.be
Willy Van Damme
tijdschrift@philagent.be
     
NIEWIGHEDEN   TOMBOLA LIDGELDEN
 
Blanche Balliu   Chris Taeldeman
     
WINKEL   WEBMASTER
 
Jan Oosterlinck
winkel@philagent.be
  Marc Vandevelde
webmaster@philagent.be