PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

HET BESTUUR

De besrtuursleden en hun functies 2023

 

  VOORZITTER &
PENNINGMEESTER
 
   
  Willy Vervaet

 
     
ONDERVOORZITTER SECRETARIAAT   TIJDSCHRIFT &
LEDENAANGELEGENHEDEN
 
Vincent Bracke
koninklijke.philagent@skynet.be

Willy Van Damme

     
NIEWIGHEDEN   TOMBOLA LIDGELDEN
 
Blanche Balliu
  Chris Taeldeman
     
WINKEL & CLUBZEGELS   WEBMASTER
 
Jan Oosterlinck
  Marc Vandevelde
webmaster@philagent.be