WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

1948-2017

Wekelijkse vergaderingen op zondagmorgen in het clublokaal, Centrum Reinaert.

DE WEBSITE WORDT MOMENTEEL VERNIEUWD

RUILBEURS op zaterdag 26 augustus

werken