WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

1948-2017

Wekelijkse vergaderingen op zondagmorgen telkens van 9:00u tot 12:00u in het clublokaal, Centrum Reinaert.

Feestmaal 69 jaar philagent op 10 december

nieuwste MY STEMP

MZ20