WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

1948-2018  jubileum 70 jaar

Wekelijkse vergaderingen op zondagmorgen telkens van 9:00u tot 12:00u in het clublokaal, Centrum Reinaert.

70 JAAR PHILAGENT FEESTMAAL ZONDAG 9 DECEMBER 2018  Bijzondere tombola na de algemene vergadering

nieuwste MY STEMP

MZ21          MZ22          MZ23